Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Ord skrevet i kursiv er norrøn stavemåte.
NAGELFAR
Skip bygd av de dødes negler. Seiler fra øst med jotner fra Jotunheimen med Hrym som rormann ved Ragnarokks inntreden. Muspellsønene red i en egen fylkning fra sør. Les Snorre Edda.

NAL
Se Nål.

NANNA
Balders hustru. Sønnen heter Forsete. Nanna ble lagt på bålet sammen med Balder etter hans død. Nanna var av menneskeslekt, og sa nei da Balder fridde fordi vanlig dødelige ikke burde gifte seg med guder. Balder dro inn i Gevars land med hær for å fri til Nanna. Faren heter Nep. Les Snorre Edda og Saxo.

NARVE
Lokes og Sigyns sønn. Også kalt Narfe og Norve. Les Snorre Edda.

NARVE
Norvi. Jotun. Far til Natt. Les Snorre Edda.

NASTRANDEN
Likstranden, ligger på et soltomt sted.

NATT
Nótt. Jotunen Narves datter. Natt var svarthåret og mørkhudet. Hun var gift flere ganger, sist med æsen Delling. Natt og Delling fikk sønnen Dag. Natt og Dag fikk hest og vogn som ble satt på himmelen. Natt kjører først med Rimfakse, hesten med rimfrost i manen og drar på månen. Men Hate, en ulv, forfølger den flyvende månen og truer med å sluke den. Se Dag for mer informasjon om solen. Les Snorre Edda.

NATTRAVN
I folketroen en gjenganger etter en selvmorder. Den viser seg om natten som en fugl, f. eks. en ravn.

NEP
Nannas far.

NERTHUS
Njord som tidlig kvinnelig gud. Fruktbarhetsgudinne. Moder jord. Les Tactus' Germania kap. 40.

NIDHOGG
Niðhoggr. Orm, drake. Gnager på Yggdrasils røtter og skader den. Suger blod fra de døde i Hel. Nidhogg flyr også opp fra dypets mørke fjell med lik mellom fjærene. Les Snorre Edda og Voluspå.

NIFELHEIM
NIVLHEIM

Nifelheimr. Kalles også Tåkeheimen. Den kalde del av Ginnunagap. Nivlheims is smeltet ved heten fra Muspelsheim. Eterstrømmer rant i Elivåger fra Nivelheim ut i Ginnunagap. Dødsrike. Her ligger Hels bolig Helheim med salen Eljudnir/Eljudne. Kilde: Snorre Edda.

NIFELHEL
NIVELHEL

Et tåkete og dunkelt sted under Hel. Til Nifelhel kommer alle som dør i Hel. Kilde: Baldrs drømmer og Vavtrudnesmål.

NISSE
I nordisk folketro er nissen gårdens beskytter. Gardvorden. Han er et lite vesen, kledd i grå kofte og rød lue. Han holder til i stallen og i stabburet, på låvens loft og ved tuntreet. Han bringer korn og velstand til gården, strigler hestene og gjør bonden rik, så lenge han blir godt behandlet. Men blir han fornærmet eller dårlig behandlet, forlater han gården og tar lykken med seg. Han blir lett sint og deler ut ørefiker hvis han føler seg fornærmet.

NITBERG
Hnitbjòrg. Sted i myten om diktermjødet. Mjødet ble gjemt her og Suttungs datter, Gunnlòd, voktet det.

NJORD
Njorðr. Vane. Fruktbarhetsgud. Far til Frei og Freia. Njord hadde to hustruer. Først sin egen søster, som vi ikke vet navnet på – antagelig var det NerÞuz – mens han bodde i Vanaheim. Den siste hustruen heter Skade, som han senere ble skilt fra. Utvekslet som gissel pga. en fredspakt mellom æser og vaner. Bodde i Vanheim før de kom til Åsgård og flyttet inn på Noatun. Les Snorre Edda, Loketretten og Vavtrudnesmål.

NOATUN
Njords bolig i Åsgård.

NORD
Dverg. Nord er en av de fire dverger som sitter i et av de fire verdenshjørner.

NORNE
Skjebnegudinner. De kan være både av æsenes, alvenes eller dvergenes ætt. De kan være gode eller onde. Lever du et godt liv, har du fått en god norne til å passe din skjebne. Er livet dårlig, har du fått en ond norne. En norne er alltid til stede når et menneske blir født. De tre mest kjente nornene er Urd, Verdandi og Skuld: fortiden, nåtiden og framtidens gudinner, som bor ved Urds brønn, en visdomskilde under en av Yggdrasils røtter i Åsgård. Her sitter de og spinner tråd som er menneskenes skjebnetråd. Hver dag vanner de Yggdrasil med vann fra Urds brønn. Her samles gudene hver dag for å skipe lag. Les Snorre Edda, første kvadet on Helge Hundingsbane.

NORVE
Norvi. Jotun. Far til Natt.

NOSS
HNOSS

Hnoss. Den ene av de vakre døtterne til Od og Freia. Det sies at hun er så vakker at at alle vakre gjenstander er oppkalt etter henne og søsteren Gjersme. Les Snorre Edda.

NØKKEN
Nykr. Et farlig vesen som hersker over innlandets sjøer og vassdrag. Han lokker mennesker til seg med musikken sin. Han spiller oftest fiolin ved elver og kvernhus og drukner mennesker.

NÅHEIM
Et annet navn på Hel.

NÅL
Nál. Et annet navn på Lokes mor, Lauvøy. Lokes mor med jotunen Farbaute.

NÅSTRAND
Nástrond. Den delen av dødsriket som ligger lengst nord. Der finnes en forferdelig sal som er bygget av sammenflettede ormer. De spyr eiter inn i salen slik at det dannes elver av eiteret. Les Snorre Edda.


Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø ÅHurtiglinker til de andre kapitlene :
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002

Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 15.5.2012