Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Ord skrevet i kursiv er norrøn stavemåte.
GALAR
En av de to dvergene som drepte Kvaser og skapte diktermjødet.

GALDER
Trollsang. Vers med magisk virke. Galder ble antakelig sunget med en skrikende stemme.

GAMBARA
Mor til vinnilerenes to høvdinger.

GAND
Den stavformede gjenstanden som onde makter - trolldomskyndige personer samiske trollmenn (sjamaner) - kan sende inn i menneskekroppen for å framkalle sykdom. At sykdom kan framstilles av en slik "intrusjonsmagi" er en utbredt forstilling hos folk verden rundt. I Norden har denne troen gitt opphav til idéen om "gandrittene", som innebærer at trollkyndige kvinner eller hekser reiser på ganden - det vil si kjeppen, på samme måte som senere tiders hekser rir på kosteskaft.

GANG
Jotun. Bror til Tjatse og Ide. Sønn til Alvalde.

GANGDAGER
gangadaga(-vika). Dager som det ble gått i prosesjon på åkren for å holde skade vettene borte. Skikken er fra kristen tid. Disse dagene var rundt Kristi himmelfarts dag, 25. april og 1. mai. De gikk rundt å skvettet vievann og ba bønner.

GANGLATE
Hels trellinne. Betyr treg, sein i vendingen.

GANGLOT
Hels trell. Betyr treg, sein i vendingen.

GANGTRØTT
Odin.

GARM
Helveteshunden som er bunden i Gnipahulen. Garm er et udyr av verste sort. Han kjemper med Ty under Ragnarokk, og det ender med at begge dør.

GEFION
GJEVJON

Gefjon. Åsjyne. Alle mødre som dør tjener Geifon. Gift med Skjold, Odins sønn. Pløyde sitt jorde slik at Skjælland skilte seg fra Sverige. Les Snorre Edda, Ynglingsaga og Loketretten.

GEIRRØD
Jotun. Nevnt i Torsdråpa. Døtrene heter Gjalp og Greip. Geirrød eide en stor sal. Les Torsdråpa og Snorre Edda.

GEIRRØD
Odins foster sønn. Les Skirnesmål.

GEIR-SKOGUL
Valkyrie.

GERD
Gerðr. Jotunkvinne. Gymers datter. Freis elsker og/eller hustru. Les Skirnesmål.

GERE
Geri. Den ene av Odins to ulver.

GEVAR
Høders fosterfar. Nevnt i mytene om Balder.

GEVN
Freia.

GILLING
Jotun. Ble lurt av dverger og druknet. Les Snorre Edda.

GIMLE
Etter Ragnarokk skal en sal stå på Gimle, fagrere enn sola og dekket med gull. Her skal dugende ætter bo glade hele livet. Les Snorre Edda.

GINUNGAGAP
Der livet oppstod. Ginungagap er svelget mellom Nifelheim eller Tåkeheimen i nord og Muspellheim i sør. Et umåtelig rom som en vid avgrunn. Nordlige delen fylt med snø, is, fuktighet og kulde. I sørlige delen fløy gnister og glør fra Muspelheim. Midt i Ginungagap ble luften varm og rolig. Der rim og varme møttes, dryppet dråper fra rimfrosten ned. Her oppsto et menneskeliknende vesen; jotunen Ymer. Mens Ymer sov, vokste det fram av hans svette et mannlig og et kvinnelig vesen under hans venstre arm. Hans to bein avlet en sønn med hverandre. Slik oppsto Rimtussene. Her stod kua Audhumbla og slikket de salte steinene og ga Ymer næring. Se Audhumbla, Bure og Bur for mer informasjon.

GJALL
GJOLL

Gjoll. Elv på Helvegen til Hel. Gjoll betyr den brusende, gjallende.

GJALLARBROEN
Broen over elven Gjall ved Hel. Les Snorre Edda.

GJALLAR- HORNET
Heimdalls lur. Høres over hele verden når Heimdall blåser i det. Brukes først for å varsle Ragnarokk. Les Snorre Edda.

GJALP
Datter til jotunen Geirrød. Nevnt i Torsdråpa. Satte seg på skrevs over Vimur, den største av alle elver, slik at vannstanden økte mye. Dette ga Tor store problemer. Les Snorre Edda.

GJERE
Geri. Den ene av Odins to ulver.

GJERSEME
Gersemi. En av Frøya og Ods døttere som er så deilig at alle kostelige klenodier har fått navn henne og søsteren Noss.

GJEVN
Gefn. Freia.

GJOLL
Gjóll. Elv i Hel. Betyr den gjallende, brusende.

GLADSHEIM
Hovet gudene bygde på Idavollen. Det er som gull å se både utenpå og inni. De bygde også en horg til gydjene som de kalte Vingolv. Les Snorre Edda.

GLASE
En lund utenfor Valhall med løv av gyllent gull.

GLEIPNE
Gleipnir. Lenke som svartalvene lagde til æsene for å binde Fenrisulven med. Les Snorre Edda.

GLITNE
Glitnir. Forsetes bolig. Sal med sølvtak og gylne påler. Her sitter Forsete og stifter fred i tvister.

GLÆSISVOLL
Bostedet til jotnen Gudmund, bror til jotunkongen Gerrød.

GNIPAHULEN
GNIPAHELLEREN

En grotte som man går igjennom for å komme til Hels rike. Utenfor sitter helveteshunden Garm bundet.

GNITAHEDEN
Her ruger Fafner på sin skatt.

GNÅ
Gná. Åsjyne. Friggs sendebud som rider på sin hest Hovvarpner gjennom luft og over hav.

GOLL
GONDUL

En av valkyrjene.

GRAM
Sverdet som Regin har smidd til Sigurd Fåvnesbane og som han drepte dragen Fåvne med.

GRANE
Odin.

GREIP
Jotunen Geirrøds datter og søster til Gjalp. Nevnt i Torsdråpa.

GRENDEL
Han kalles på anglo-saxisk språk i sagnet ”en eoton”, dvs en jotun. Blir drept av Beowulf. Les Snorre og dikterverket Beowulf.

GRID
Jotunkvinne. Vidar den tystes mor. Nevnt i Torsdråpa, hvor hun lånte Tor et styrkebelte, et par jernhansker og staven Gridarvol.

GRIDARVOL
Grids stav som hun lånte Tor.

GRIMER
Odin.

GRIMHILD
Den trolldomskyndige konen til Gjuke.

GRIMNER
Odin.

GRJOTUNAGÅRD
Jotunen Hrungner, Rugnes bolig. Stedet hvor Tor og Rugne møttes til holmgang.

GROA
Volve. Sang trollsanger for Tor slik at brynesteinen som satt fast i hodet til Tor, etter kamp med jotunen Hrungner, løsnet. Hustru til Ørvandel den kjekke.

GROTTE
Verdenskvernen som maler gull til Frode og regulerer stjernenes bevegelser. Les Grottesangen. Les Snorre Edda og Grottesangen.

GRÅSKJEGG
Odin.

GUNGNE
Gungnir. Odins spyd. Smidd av dvergene som kalles Ivaldesønnene. Spydet gikk gjennom alt uten å stoppe. Gugner var en av tre gaver til Tor, Odin og Frej gitt av Loke. De to andre var Sivs hår og Skibladner. Alle tre gavene kunne legges sammen i et tøystykke.

GULLFAKSE
GULLMANE

Jotunen Hrungners hest som Magne fikk etter Hrungners død.

GULLINBURSTI
Gullinbursti. Freis galt. Gave fra dvergen Brok. Galten kunne springe gjennom luften og over havet dag og natt. Natten ble aldri mørk der den løp, ikke en gang under jorden, fordi den alltid lyste opp rundt seg. Også kalt Slidrugtanne.

GULLINKAMBE
Gullinkambi. "Gullkam". Hanen i verdenstreets topp som vekker einherjene til kamp ved Ragnarokk. Les Voluspå.

GULLINTANNE
Heimdall.

GULLTOPP
Heimdalls hest.

GUNNLØD
Jotunen Suttungs datter. Voktet diktermjødet. Forført av Odin.

GULLVEIG
"Gulldrikk". Kvinnesikkelse nevt i Voluspå, og av noen tolkrt som Freia. Gullveig sies å ha forårsaket vanekrogen. Les Voluspå.

GUNN
En av valkyrjene som sammen med Rota og Skuld nevnes som de valkyrjer som stadig vekk drar ut på vlaplassen for å velge ut dem som skal død. Les Snorre Edda.

GUNNLODD
Suttungs datter som oppbevarte diktermjødet i sitt hjem.Frei.

GYGR
Fellesbetegnelse på jotunkvinner.

GYLLENKAM
Æsenes hane som varsler kampdagen når Ragnarokks tid er inne.

GYLLENTANN
Heimdall.

GYLVE
Gylfi. Svensk sagnkonge fra tiden før ynglingeætten. Les Snorre Edda.

GYME
Jotun. Gerds far. Gift med Aurboda. Solgte kanskje Gerd til Frei.

GYMER
Ægir. Æge.

GØNDUL
Valkyrie.Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø ÅHurtiglinker til de andre kapitlene :
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002

Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 15.5.2012