RUNER FUNNET I LATVIALV RR1987;248 - DAUGMALE, DAUGMALE, LATIVA

Under utgravninger i Daugmale i Latvia ble en topp av en tilvirket steinhelle av kalksten funnet i 1937. Gjenstanden kan være toppen av en embetsstav, spinneteinsvekt eller klubbe.

Gjenstandens høyde er 4.6 cm, diameteren ca 8 cm, og er ornamentert med bånd som er karakteristisk for Gotland. Kulturlaget for funnet tilhørte 800-tallet, og inneholdt forskjellige gjenstander av skandinavisk opprinnelse. Alligevel er innskriften datert til 1000-tallet. Oppbevares på Latvias Vestures Muzejs.

Innskriften lyder:

Daugmale inscription

...- ÷ runar ÷ þesar ÷ o -...

... runaR þessaR a(?) ...

Norsk: "... disse runer..."

English: "... these runes in ...

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Uwe Schnall, Die Runeninschrift von Daugmale bei Riga. Runor och runinskrifter, Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-ll september 1985, Stockholm (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 15) 1987, side 245-254.
¤ Spekke A, Latvijas vésture, Stockholm, 1948, Taf. 5.
¤ Spekke A, History of Latvia, An outline, Stockholm, 1957, taf. X: 1.
¤ Lindquist I, Die Inschrift mit Runen aus dem Burgberg zu Daugmale, Lettland, Celi XIV. Lund, 1969, s.33-34.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Latvias Vestures Muzejs. (Museumsnr. A 9964:6493)
¤ Tidligere signum: X LtRR1987;248
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2002 side 11
¤ Uwe Schnall: Die Runeninschrift von Daugmale bei Riga. I: RR1987 s. 245-254.

Dr M109, DR M110 - RUNEMYNT FRA LUND FUNNET I AIZKRAUKLE, LATIVA

I et skattefunn fra Aizkraukle er det funnet en runemynt som tilsvarer Dr Mø 109-10. Moltke nr 2018-20. Punktet i d-runen er usikker.

Innskriften lyder:

+þorstein-und?

+Þorstæinn [i L]und[i]

Norsk: "+Þorstein i Lund"

Engelsk: "+Þorstein in Lund"

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2002 side 11
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

DR M2 - RUNEMYNT FRA LUND FUNNET I DAUGMALE, LATIVA

Ved arkeologiske utgravninger i bakkene i befestningen ved Daugmale er der funnet to runemynter fra Lund. Denne tilsvarer Dr Mø 2. Punktet i d-runen er usikker.

Innskriften lyder:

+ailm?r?lund·i·-

Ailmer [i] Lundi ...

Norsk: "Ailmer i Lund"

Engelsk: "Ailmer in Lund"

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2002 side 11
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ A 11871:511

DR M2 - RUNEMYNT FRA LUND FUNNET I DAUGMALE, LATIVA

Ved arkeologiske utgravninger i bakkene i befestningen ved Daugmale er der funnet to runemynter fra Lund. Denne tilsvarer Dr Mø 6. Det er neppe punktet i k-runen.

Innskriften lyder:

+alfkeiR-untii

AlfgæiR [i L]undi

Norsk: "Alfgeir i Lund"

Engelsk: "Algeir in Lund"

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2002 side 11
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ CVVM 164001:130


Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.runer.| |.Danske.runer.| |.Svenske.runer.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavøysruner.| |.Østerledsruner.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2019


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 23.9.2021