RUNER FUNNET I POLENPL NOR2003;19 - KALDUS, KUJAWSKO-POMORSKIE, POMORZE (POMMERN), POLEN

Innskriften er ristet på en spillebrikke av horn og er datert til år 1000-1050. Spillebrikken oppbevares på Nikolaj Kopernikus University, Torun, Archaeological Dept.

Innskriften lyder:

(i)on a taf(l)

Ion a tafl.

Norsk: "Jon eier Tafl (brettspillet)".

English: "John owns the gamepiece/game."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Om tolkningen af mandsnavnet på Kaldus-spillebrikken, [Manus till artikel i bok från seminariet Runor och Namn den 10 maj 2003], 2004 (manus)
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2003 side 18

PL MLUHM1962-63;326 - KAMIÉN POMORSKI, VEST-POMMERN, POLEN

Innskriften er på et stykke horn/ben og er datert til 1030-1050 (arkeologisk datering) Plasseringen er i Westpommerische Museum in Szczecin

Innskriften lyder:

fuþ
kur


fuþ[ork]/fuþ Kurr(?)

Norsk: "fuþork/fitte ...".

English: "fuþork/pussy Kúrr(?)"

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, særlig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Zak, Jan & Salberger, Evert, Ein Runenfund von Kamién Pomorski in Westpommern, Meddelanden från Lunds universitets historiska museum. 1962-63, side 324-335.
¤ Tidligere signum: X PomMLUHM1962-63;326

PL VK;296 - WOLIN, POMORZE (POMMERN), POLEN

I havnen i Wolin er det funnet en innskrift ristet på en runepinne av idegran som inneholder runeliknende tegn og ornanentikk. Den er datert til begynnelsen av 1000-tallet. Runepinnen oppbevares på IHKMPAN-Warszawa, Wolin.

Innskriften lyder

????????????

????????????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Roesdahl, Else (red.), Från Vikingar till Korsfarare. Norden och Europa 800-1200. Europarådets 22:a utställning (Viking og Hvidekrist. Norden og Europa 800-1200), katalognr. 258.
¤ IHKMPAN-Warszawa, Wolin 695/79
¤ Tidligere signum: X PomVK;296

FINGERRING AV GULL FRA KARLINO, POLEN

FINGERRING AV GULL FRA KARLINO


Innskriften lyder:

alu

Norsk: "øl"

Engelsk: "ale/beer"

Hva alu betyr er omstridt, men vi støter på ordet i Skandinavia i tidsrommet fra mellom år 160 til år 560/570 (Lisbet M. Imer, 2007), og særlig på amuletter/brakteater. I Norge finnes bl.a. ordet "alu" på den såkalte Bjørnerud gullbrakteat (Vestfold), Førde runesøkke (Sogn og Fjordane), Årstadsteinen (Rogaland) og Fosse bronsebeslag (Rogaland) og Elgesem runesten, Sandar, Vestfold osv.

Noen mener alu er ristet som et magisk virkende trylleord for å holde borte onde makter fra graven og den døde og beskytte menneskene mot gjengangere, særlig når det som i dette tilfellet er ristet på en gravstein.

Andre mener at alu betyr øl. Ølet spilte en stor rolle i våre forfedres liv ved viktige rituelle handlinger og fester, som for eks. barsel ("barnsøl"), gravøl, bryllup og offerfester.

Litteratur:
¤ A hoard from the migration period from Karlino
¤ www.mpov.uw.edu.pl - Migration Period, Between Odra and Vistula
Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.runer.| |.Danske.runer.| |.Svenske.runer.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavøysruner.| |.Østerledsruner.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2019


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 23.9.2021