RUNER FUNNET I UNGARNSZABADBATTYÁN, UNGARN
Innskriften er på en brosje av sølv datert til tidlig på 400-tallet.

Innskriften lyder:

maringgs?

Litteratur:
¤ A buckle from Szabadbattyan County_Fejer
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts
¤ Ekstern Link: en.wikipedia.org - Gothic_runic_inscriptions.

AQUINCUM, BUDAPEST, UNGARN
Innskriften er på en en fibula av et par som er datert til 500-tallet. Fibulen består av et par funnet i 1940 nær inngangen til det romerske teater av Aquincum. Plasseringen er i Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

Innskriften lyder:

fupbarkgw ]?laig : kingia

fupbarkgw. jeg eier brosjen

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

BEZENYE I og II, PRESSBURG, UNGARN
Innskriften er kjent som Pallersdorf (Komitat Mosony, Hungary) som fibula i par av sølv, med en runeterkst på begge. Innskriften er datert til midten av 500-tallet, funnet i en kvinnegrav. Plasseringen er i Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest.
The Bezenye Pallersdorf Inscription, Pressburg


Innskrift I lyder:

godahid unj?

???

Innskrift II lyder:

?arsiboda segun

???

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003
¤ Arntz & Zeiss 1939:326;
Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.runer.| |.Danske.runer.| |.Svenske.runer.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavøysruner.| |.Østerledsruner.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2019


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 10.3.2019