RUNER FUNNET I NEDERLANDNL ABÄG1984;76 - UTRECHT, UTRECHT, NEDERLAND

Innskriften er ristet på en valrosstann og er sansyneligvis datert til 1100-tallet. Oppbevares på Das Rijksmuseum "Het Catharinjeconvent", Utrecht. Til 1524 ble valrosstannen oppbevart i Utrecht Mariakikens skattkammmer.

Innskriften lyder:

þuyh
(s)uærri
?


... Swærri(?) ...

Norsk: "... Sverre ..."

Engelsk: "... Sverrir(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1893, X NlABÄG1984;76

NL AARB1987;194 - HELMOND, NOORD-BRABANT, NOORD-BRABANT, NEDERLAND


Innskriften er ristet på en spillebrikke av valrosstann og er datert til 1100-1200-tallet.

Innskriften lyder:

agerot(r)(a) : mosel-
mahtelt ok pætær r--


... Mosel(?) Mekthild(?) ok Pætær ...

Norsk: "... Mosel(?) Mekthild(?) og Pétr ..."

Engelsk: "... Mosel(?) Mekthildr(?) and Pétr ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1986, København 1987, side 194.
¤ Tidligere signum: DR AARB1987;194, X NlAARB1987;194.

NL NOR1987;16 - UKJENT STED, NEDERLAND

Innskriften er ristet på en nøkkel av jern og er datert til middelalderen. Nøkkelen oppbevares i Universitetsbiblioteket i Amsterdam.

Innskriften lyder:

ænua^rs

Ærnwars(?)/Ærnwarðs(?)

Norsk: "Ernvarr's(?)/Ernvarðrs(?)"

Engelsk: "Ernvarr's(?)/Ernvarðr's(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Arend Quak, Zwei Runeninschriften in Amsterdam, Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 29, Amsterdam 1989, side 163-169.
¤ Tidligere signum: X NlNOR1987;16
¤ Universitetsbiblioteket i Amsterdam (inv.nr 60)
¤ Nytt om runer nr. 2, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1987 side 16

FERWERT, NEDERLAND

Innskriften er på en kam datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

m^eura

Me ura eller Me uræ

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

OOSTUM, GRÖNINGEN, NEDERLAND

Innskriften er på en kam datert til 700-tallet.

Innskriften lyder:

aib kabu
deda habuku


Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

TOORNWERD, GRÖNINGEN, NEDERLAND

Innskriften er på en kam datert til 700-tallet. Plasseringen er på GM, Gröningen.

Innskriften lyder:

kabu

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

MIDLUM, FRISLAND, NEDERLAND

Innskriften er på en mynt datert til ca 750. Plasseringen er på FM, Leeuwarden.

Innskriften lyder:

æpa

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

RASQUERT, GRÖNINGEN, NEDERLAND

Innskriften er på et sverdhåndtak datert til sent på 700-tallet. Plasseringen er på Hoogelandster Museum, Warffum.

Innskriften lyder:

ekumæditoka

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

WESTEREMDEN A, GRÖNINGEN, NEDERLAND

Innskriften er riset på et vevsverd av barlin. Plasseringen er på GM, Gröningen.

Innskriften lyder:

adujislu:m^e^(þ) ijsuhidu

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

WESTEREMDEN B, GRÖNINGEN, NEDERLAND

Innskriften er riset en pinne av barlin. Plasseringen er på GM, Gröningen.

Innskriften lyder:

oph?muji?adaamluþ
:wimæ?ahþu??
iwio?u?du?ale


Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

BRITSUM, FRISLAND, NEDERLAND

Innskriften er på en liten pinne av barlin. Plasseringen er i FM, Leeuwarden.

Innskriften lyder:

þkniaberetdud
]n:bkrkdmi


eller

þsniaberetd ud
]n:bsrsdmi


Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

HANTUM, FRISLAND, NEDERLAND

Innskriften er på et liten elfenben-aktig gjenstand (fra hval?)

Innskriften lyder:

?:aha:k[

eller

?:æhæ:k[

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

BERNSTERBUREN, FRISLAND, NEDERLAND

Innskriften er på et ben i fra hval, datert til ca. 800. Plasseringen er i FM, Leeuwarden.

Innskriften lyder:

tuda æwudu kius þu tuda

eller

tuda æludu kius þu tuda

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

WIJNALDUM B, FRISLAND, NEDERLAND

Innskriften er på en pendant av gull og datert til ca 600. Plasseringen er i FM, Leeuwarden.

Innskriften lyder:

howi

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1991 side 12

BERGAKKER, GELDERLAND, NEDERLAND

Innskriften er på en sølvforgylt gjenstand datert til tidlig på 400-tallet. Plaseringen er på Museum Kam i Nijmegen.

Innskriften lyder:

haþwþew^a^s:ann:kesjam:logens:

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts
¤ T. Looijenga, Two runic finds from The_Netherlands
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1997 side 15ff

BORGHAREN, LIMBURG, NEDERLAND

Innskriften er på en spenne og er datert til ca 600-tallet.

Innskriften lyder:

bobo

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Two runic finds from The_Netherlands
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2000 side 12


KANTES, GRÖNINGEN, NEDERLAND

Innskriften er risset på en ben og er datert til tidlig på 400-tallet. Plasserinen er på GM, Gröningen.

Innskriften lyder:

li

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

HOOGEBEINTUM, FREISLAND, NEDERLAND

Innskriften er på en kam og er datert til ca 700. Plasseringen er på FM, Leeuwarden.

Innskriften lyder:

?nlu ???

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

WESTEREMDENA, GRONNINGEN, NEDERLAND

Innskriften er på et stykke gevir. Plasseringen er i FM, Leeuwarden.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ T. Looijenga, Runes Around The North Sea And On The Continent AD 150-700; Tesxt & Contexts

AALEN, NEDERLAND

Innskriften er på et halssmykke og er datert til 1. halvdel af 400-tallet.

Innskriften lyder:

noru

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1987 side 12

PEIGEN, NEDERLAND
På en fibel datert til 2. halvdel av 500-tallet er det risset 8 runer og runelignende tegn. Innskriftens lesning er usikker.

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1987 side 12

THE UNIVERSITY LIBRARY, AMSTERDAM, NEDERLAND
I magasinene er det en mynt som antakelig stammer fra funn i Danmark eller Norge og referer til kong Harald Hårdråde.

Innskriften lyder:

kunar amot þisa

Gunnar á mót þessa

Norsk: "Gunnar eier dette stempel"

Engelsk: "Gunnar owns this stamp

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1987 side 16

THE UNIVERSITY LIBRARY, AMSTERDAM, NEDERLAND
I magasinene er det en nøkkel med runeinnskrift.

Innskriften lyder:

ænua^rs eller anua^rs

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1987 side 16

NYTT FUNN 1987, NEDERLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1988 side 11

MYNT FUNNET I WYK, UTRECHT, NEDERLAND
Wyk, Utrecht, Nederland
Foto: Stephen

Sølvmynt med monogrammet som kan stå for Kong Ecgberht, konge av Wessex som døde i år 836.

Innskriften lyder:
lul on áuasa / áusa

Lul on (of) Áuasa eller Lul of Áusa (struck this piece)

Litteratur:
¤ Georg Stephens, Handbook of The Old-Northern Runic Monuments of Scandinavia and England, 1884 .

PERLE MED RUNEINNSKRIFT, NEDERLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1989 side 10

NYE FUNN AV RUNEINNSKRIFTER 1989, NEDERLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1990 side 8

MYNT FRA MIDLUM, HARLINGEN, NEDERLAND
En scetta oppbevares på Fries Museum i Leeuwarden

Innskriften lyder

æpa/epa

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1991 side 12

REIHENGRÄBERFRIEDHOF, PFORZEV, LANDKREIS OSTALLGÄU, NEDERLAND

Innskriften er på en sølvskål datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

aigilandiaïlrun
ltahugasokun


Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1993 side 10f

MERTINGEN, NORENDORF, NEDERLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2000 side 14


Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.Futharker.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Danske.runeinnskrifter.V.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Andre.Vesterhavøysruner.| |.Anglosaksiske.Futhorker.| |.Østerledsruner.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus, Danmark 2019


Referanser - Kildelitteratur


Opdateret d. 23.9.2021