RUNEINNSKRIFER FRA ORKNØYENEOR 1 - BROCH OF STACKRUE, SANDWICK, MAINLAND, ORKNØYENE

En runeinnskrift er funnet på en liten rund plate av steatit ved Broch of Stackrue, Sandwick. Innskriften er ristet med kortkvistruner, men dateringen er uviss. Innskriften bevares på Skaill House, Sandwick

Innskriften lyder:

k(o)(þ) fa h(n) r

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or1
¤ Koordinater: HY ?271152 (59.0180461111111 ; -3.26971527777778)
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

Foto: Ogneslav

OR 2 - UNSTAN, MAINLAND, ORKNØYENE

Innskriften er ristet på en stenblokk. Av nyere dato?

Innskriftenlyder:

(n) (u)(k)(f)/(t)(k)(f) (i){(K)}----

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or2.
¤ Koordinater: HY 282117 (58.9868047222222 ; -3.2494225)
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

Foto: Ogneslav

OR 3 - UKJENT STED, ORKNØYENE

Innskriften er ristet på en håndtensnelle med kortkvistruner. Funnstedet på Orkenøyene er ukjent, men stenstorten kommer fra Shetland. Snellen oppbevares på Royal Museum, Edinburgh.

Innskriften lyder:

--ka---r (r)es- run--

... reis[t] rún[ar]

Norsk: "... ristet runer"

Engelsk: "... carved the runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Olsen 1954 s.161, Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or3
¤ Edinburgh, Museum of Skottland (NMS X.BE 360)
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

Foto: Ogneslav

OR 4 - RING OF BROGAR (I), MAINLAND, ORKNØYENE

Innskriften er ristet med kvistruner på en monolit. Magnus Olsen foreslår at første kvistrunen 2/2 (n) er trolig en skrivefeil for 1/2 (b), hvilket gir lesningen niorn, dvs Bjôrn.. Olsen leser inskriften fra høyre til venstre, men tolningen og lesningen er meget usikker.

Innskriften lyder:

nro(i)(n)>

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts
¤ Koordinater: HY 294133 (59.0013716666667 ; -3.22905833333333)
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

Foto: Ogneslav

OR 5 - RING OF BROGAR (II), MAINLAND, ORKNØYENE

Innskriften er ristet med kvistruner på en stenblokk.

Innskriften lyder:

[O]

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2000
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or5
¤ Koordinater: HY 294133 (59.0013716666667 ; -3.22905833333333)
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 6 - BIRSAY (I), BROUGH OF BIRSAY, ORKNØYENE

Innskriften er ristet på sandsten med kortkvistruner, bortsett fra b-runen. Ytterligere en innskrift synes på stenen, men av den er det bare noen få svake spor. Stenen er plassert på Royal Museum, Edinburgh.

Innskriften lyder:

????????? ????? filibus ra^nru

... ... Philippus rúnar(?)

Norsk: ".... Philippus runer(?)"

Engelsk: "... ... Philippus runes(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or6
¤ Koordinater: HY 239285 (59.1369080555556 ; -3.33004611111111)
¤ Edinburgh, Museum of Skottland (NMS X.IB 191)
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

Foto: Ogneslav

OR 7 - BROGAR FARM, MAINLAND, ORKNØYENE

Innskriften er ristet på en blokk av rød sandsten med kvistruner og er plassert på Royal Museum, Edinburgh.

Innskriften lyder:

im -

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Barnes & Page 2000 (manus)
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or7
¤ Koordinater: HY ca 302129 (58.9979111111111 ; -3.21500833333333)
¤ Edinburgh, Museum of Skottland (NMS X.IB 211)
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

Foto: Ogneslav

OR 8 - BIRSAY (II), BROUGH OF BIRSAY, ORKNØYENE

Innskriften er ristet på to sammenhørende fragmenter av en runesten og er datert til vikingtid. Befinner seg på Birsay, Shop and site museum. Kan tilhøre samme runsten som Or 9 og Or 16.

Innskriften lyder:

× ------ × (r)(a)-(s)-- ...

... re[i]s[ti](?) ...

Norsk: "... reiste(?) ..."

Engelsk: "... raised(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side s. 40
¤ Aslak Liestøl, Runes. I: A. Fenton & H. Pálsson (ed.) The Northern and Western Isles in the Viking World, Edinburgh, s. 224-238. 1984 s. 225f.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or8
¤ Koordinater: HY 239285 (59.1369080555556 ; -3.33004611111111)
¤ Birsay, Shop and site museum
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Aslak Liestøl, Runes. I: A. Fenton & H. Pálsson (ed.) The Northern and Western Isles in the Viking World, Edinburgh, s. 224-238. 1984
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 9 - BIRSAY (III), BROUGH OF BIRSAY, ORKNØYENE

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten og er datert til vikingtid. Befinner seg på Birsay, Shop and site museum. Kan tilhøre samme runsten som Or 8 og Or 16.

Innskriften lyder:

...----- ----- --....

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Aslak Liestøl, Runes. I: A. Fenton & H. Pálsson (ed.) The Northern and Western Isles in the Viking World, Edinburgh, s. 224-238. 1984
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or9
¤ Koordinater: HY 239285 (59.1369080555556 ; -3.33004611111111)
¤ Birsay, Shop and site museum
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Aslak Liestøl, Runes. I: A. Fenton & H. Pálsson (ed.) The Northern and Western Isles in the Viking World, Edinburgh, s. 224-238. 1984
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 10 - ORPHIR (I), MAINLAND, ORKNØYENE

Innskriften er datert til middelalderen og befinner seg på Kirkwall, Orkney Museum (Orkney Museum). Det er brugt grønlandske r-runer


Innskriftensom er meget usikker lyder kanskje:

ik ir girgia koþ (l)(i)uf (:) s-... ...

Eng(?) er kirkja goði(?) ljúf(?) s[em](?) ...

Norsk: Ingen (?) Kirke er behagelig (?) Til (?) Gud (?) Som (?) ...."

Engelsk: "No(?) church is pleasing(?) to(?) God(?) as(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav. Br_Or_10.jpg
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or10
¤ Koordinater: HY ?335044 (58.9221097222222 ; -3.15502361111111)
¤ Kirkwall, Orkney Museum (OM 690)
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

Foto: Ogneslav

OR 11 - BIRSAY (IV), BROUGH OF BIRSAY, ORKNØYENE

Innskriften er ristet på en seltann og er datert til vikingtid. Tannen befinner seg på Royal Museum, Edinburgh (Museum of Skottland).

Innskriften lyder:

fuþork-

fuþork[h]

Norsk: "fuþorkh".

Engelsk: "fuþorkh"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or11
¤ Koordinater: HY 239285 (59.1369080555556 ; -3.33004611111111)
¤ Edinburgh, Museum of Skottland (NMS X.HB 253)
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

Foto: Ogneslav

OR 12 - WESTNESS, ROUSAY, ORKNØYENE

Innskriften er ristet på en nål av ben og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

---

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Funnnr 1972/16
¤ Tidligere signum: Br Or12
¤ Koordinater: HY 382289 (59.1428186111111 ; -3.08028666666667)
¤ Edinburgh, National Museums of Skottland study collection
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 13 - SKARA BRAE, MAINLAND, ORKNØYENE

Innskriften er ristet med kvistruner på sten og befinner seg nå på Tankerness House Museum, Kirkwall.

Innskriften lyder:

iba
r-r


????-?

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or13
¤ Koordinater: HY 231187 (59.0487713888889 ; -3.34058555555556)
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

Foto: Ogneslav


OR 14 - TUQUOY, WESTRAY, ORKNØYENE

Innskriften er datert til middelalder og befinner seg nå på Edinburgh, Croft-an-Righ Historic Skottland store.

Innskriften lyder:

þorst--n (æ)inar(s) (s)unr : ræist : ru-ar þ(i)sar

Þorst[ei]nn [E]inars sonr reist rú[n]ar þessar

Norsk: "Þorsteinn Einarrs sønn ristet disse runer"

Engelsk: "Þorsteinn Einarr's son carved these runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or14
¤ Koordinater: HY 454431 (59.2713191666667 ; -2.95801472222222)
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 15 - ORPHIR (II), MAINLAND, ORKNØYENE

Innskriften er ristet på et ribbben og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

...-ta : bain : uas · (i)-(u)--...

[Þe]tta bein var ...

Norsk: "Dette ben vaar ..."

Engelsk: "This bone was ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or15
¤ Koordinater: HY 335045 (58.9230077777778 ; -3.15505361111111)
¤ Kirkwall, Orkney Museum (OM.EB.314)
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1989 side 15

OR 16 - BIRSAY (V), BROUGH OF BIRSAY, ORKNØYENE

En runeinnskrift ristet på et fragment av en runesten i kirkeruinene, men bare nedre delen av ca 15 runer er bevart. Innskriften kan tilhøre Or 8 og Or 9. Datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or16
¤ Koordinater: HY 239285 (59.1369080555556 ; -3.33004611111111)
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

Foto: Ogneslav

OR 17 - LITTLE ISEGARTH ON SANDAY, SANDAY, ORKNØYENE

Innskriftenble funnet som et fragment av en gravhelle i rester av en stenmur i 1995 og er datert til vikingtid. Befinner seg i dag på Kettletoft Hotel.

Innskriften lyder:

...n × in : osk(a)-- : r... ...

... en Ás... r[eist](?) ...

Norsk: "... og As-... ristet(?) ..."

Engelsk: "... and Ás-... carved(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1995 side 12
¤ Barnes & Page 2000 (manus)
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or17
¤ Koordinater: HY 669397 (59.2430138888889 ; -2.580285)
¤ Kettletoft Hotel, Sanday (OM 1996.26)
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

Foto: Ogneslav

OR 18 - SKAILL HOME FARM, SANDWICK, MAINLAND, ORKNØYENE

Runestenen er av sandsten og ble funnet på Skaill Home Farm, Sandwick og er i dag plassert på Tankerness House Museum, Kirkwall. Det er også 16-18 runer på baksiden. Innskriften er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

þurfinr : r---- ----- : --n- : --... ...

Þorfinnr r[eisti](?) [stein](?) [þe]n[na](?) [eptir](?) ... ...

Norsk: " Þorfinnr reiste(?) denne(?) sten(?) etter(?) ... ...".

Engelsk: "Þorfinnr raised(?) the stone(?) in memory of(?) ... ..."
...
Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1997 side 21
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or18
¤ Koordinater: HY 230180 (59.0421476975988 ; -3.34363303134012)
¤ Placering: Kirkwall, Orkney Museum (1997.125)
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

Foto: Ogneslav

OR 19 - EARL'S BU, ORPHIR (I), MAINLAND, ORKNØYENE

Innskriften er ristet på et runeben og er datert til vikingtid. Ca 12 andre uleselige tegn finnes på runebenet. Har hatt nummer BR OR19A. Se OR19B.

Innskriften lyder:

...----ssr......

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1997 side 22
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or19A, Br Or19
¤ Koordinater: HY 335045 (58.9230077777778 ; -3.15505361111111)
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)


BR OR19B - EARL'S BU, ORPHIR (II), ORKNØYENE)

Innskriften er ristet på et runeben og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

...(o)/(f)....

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, men er fjernet i 2004 og 2014 udgaven.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1997 side 23
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

OR 20 - BRECKNESS, MAINLAND, ORKNØYENE

Innskriften er ristet på et stenfragment og er datert til vikingtid/middelalder. Oppbevares på Orkney Museum, Kirkwall.

Innskriften lyder:

...þ--br-(u)..

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Nytt om Runer nr. 17 side 18f
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or20
¤ Koordinater: HY 225093 (58.9642605555556 ; -3.34773833333333)
¤ Kirkwall, Orkney Museum (EN 1203)
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

Foto: Ogneslav

OR 21 - BROUGH OF DEERNESS, ST ANDREWS AND DEERNESS, MAINLAND, ORKNØYENE

Innskriften er på et kopperblik og ble funnet i 2009. Fundet i 2009 ikke runologisk gransket. Innskriften er datert til 1000-tallet.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fyndnr 3052. Funnen 2009. Ännu ej runologiskt granskad.
¤ Koordinater: HY 595087 (58.9636665217134 ; -2.70589368755285)
¤ Ekstern Linnk: Brough Of Deerness.
¤ James Gerrard & James Barrett, The Brough of Deerness Excavations 2009. Annual Data Structure Report. University of Cambridge, 2010 side 10f.

OR 22 - QUOYS, DEERNESS, ST ANDREWS AND DEERNESS, MAINLAND, ORKNØYENE

Innskriften er på et runeblekk av bly som ble funnet i 2011. Datert til middelalderen. Plasseringen er i Kirkwall, Orkney Museum.

Innskriften lyder:

...-rasab-...
...y-iþik-...


???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: HY 572049 (58.929319 ; -2.745145)
¤ Ekstern link: Quoys.
¤ Michael B. Barnes Deerness Runic Inscribed Plague. I: Orkney Archaeological Society Newsletter 06 November 2011, s. 7.

OR 23 - NAVERSDALE, ORPHIR, MAINLAND, ORKNØYENE

Innskriften er på en sten og datert til middelalderen(?). Latininskrift. Funnet 2013. Runeteksten er en del av innledningen til Fader vår.

Innskriften lyder:

... -(s) in silis| |santifi(t)s(i)tor ÷

Latin: ... [e]s in cœlis sanctificetur

Norsk: "... [e] er i himmelen".

Engelsk: "... art in heaven hallowed"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: HY 349091 (58.964 ; -3.134)

OR BARNES1 - MAESHOWE GRAVKAMMER (I), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet i norsk språkdrakt. Innskriften dateres til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

þat ir uikin^kr ... -a^ ^kom utir hir til

Þat er víkingr/Víkingr ... [þ]á kom undir hér til.

Norsk: "Det er en viking/Víkingr ... so kom under her".

Engelsk: "That is a viking/Víkingr ... then came here underneath"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes, The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Tidligere signum: Br Barnes1.
¤ Tidligere signum: Br Barnes1
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES2 - MAESHOWE GRAVKAMMER (II), MAESHOWE, ORKNØYENE


Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

?o^lfr ko^lbæins so^nr ræest^ ^ru^nar þesa^r haut

Eyjulfr Kolbeins sonr reist rúnar þessar hátt

Norsk: "Eyjulfr Kolbeinns sønn ristet disse høyt"

Engelsk: "Eyjulfr Kolbeinn's son carved these runes high"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes, The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes2.
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES3 M - MAESHOWE GRAVKAMMER (III), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:
þorer fomir
Þórir Fómir(?)

Norsk: "Þórir Fómir(?)".

English: Þórir Fómir(?)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes, The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes3
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES4 - MAESHOWE GRAVKAMMER (IV), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

þat · man · sat · er (·) ek · sæhe · at fe · uar · ført · a brot · þrim · notom · uar fe · brôt · ført · hæltr · æn þæir br(e) hôh þ(e)na

Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna

Norsk: Det vil være sant, som jeg sier, at velstand føres bort. Tre netter, penger var borte, før de bryter den haugen"

Engelsk: "That which I say will be true, that wealth was brought away. Wealth was brought away three nights before they broke this mound"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes4
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg


OR BARNES5 - MAESHOWE GRAVKAMMER (V), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

uemuntr ræist

Vémundr reist.

Norsk: "Vémundr ristet".

English: "Vémundr carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes5
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

Or Barnes6 - MAESHOWE GRAVKAMMER (VI), Maeshowe, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

fuþork hnias tbynu

fuþork hnias tbynu

Norsk: "fuþork hnias tbynu"

Engelsk: "fuþork hnias tbynu"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes6
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

Or Barnes7 - MAESHOWE GRAVKAMMER (VII), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

otar fila ræist runar þisar

Óttarr "fila" reist rúnar þessar

Norsk: "Óttarr "fila" ristet diseruner"

Engelsk: "Óttarr "fila" carved these runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes7
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES8 - MAESHOWE GRAVKAMMER (VIII), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

...h(a) -r m-r (s)--t (a)t f- -r --r f-l--t -r-(t) u(i)l sæhia f--r som (o)tr
orka sonr sahþi a runom þæim ir han rist-


... [e]r m[é]r s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem Oddr Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist

Norsk: "... det er sagt til meg at rikdom er skjult godt nok her. Få sier at Oddr Orkis (?)sønn sa i de runene som han ristet"

Engelsk: "... is said to me that wealth is concealed well enough here. Few say as Oddr Orki's(?) son said in those runes which he carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes8
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES9 - MAESHOWE GRAVKAMMER (IX), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

ingibiorh · hin fahra · æhkia
môrhk · kona · hæfer · faret · lu(t) in her mihgil oflate
ærlikr


Ingibjôrg, hin fagra ekkja. Môrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti. Erlingr.

Norsk: "Ingibjôrg, den fagre enke. Mang en kone har reist, kommer inn her. En flott show-off. Erlingr".

Engelsk: "Ingibjôrg, the fair widow. Many a wife has travelled stooping in here. A great show-off. Erlingr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes9
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES10 - MAESHOWE GRAVKAMMER (X), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

þorny sarþ
hælhe ræist

Þorný sarð. Helgi reist.

Norsk: "Torny knullet. Helgi ristet"

English: "Þorny fucked. Helgi carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes10
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES11 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XI), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

a-isris

a-isris

Norsk: ""a-isris" (... ristet?)".

English: " "a-isris" (... carved?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes11
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES12 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XII), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

-h--(n)tr ... ...--(k)

[A]g[mu]ndr [reist] ....

Norsk: "Ôgmundr ristet ...".

English: "Ôgmundr carved ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes12
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES13 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XIII), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

r-(s)- (o)rm- -(n) y-(i)

R[ei]s[t] Orm[r i]nn ý[r]i(?)¨

Norsk: "Ormr "Yri" ristet

English: "Ormr the "yri" carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes13
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES14 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XIV), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet

Innskriften lyder:

iorsalamin burtu hauk þ(æ)--

Jórsalamenn brutu haug þe[nna]

Norsk: "Jorsalfarere-menn brøt denne haug"

Engelsk: "Jerusalem men (crusaders) broke this mound"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes14
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES15 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XV), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

-r--- ræist runar þesar

... reist rúnar þessar

Norsk: "... ristet dise runer"

Engelsk: "... carved these runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes15
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES16 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XVI), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

(t) arnfiþr ræist runar þesar so^nr stæins
þ(u)-st --t


(t) Arnfinnr reist rúnar þessar, sonr Steins. "þu-st" ...

Norsk: "Arnfinnr ristet disse runer, Steinns sønn. ...."

Engelsk: "Arnfinnr, Steinn's son, carved these runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Flere bilder av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes16
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES17 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XVII), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriften er fra gravkammeret i Maeshowe, men er flyttet Museum of Scotland i Edinburgh. Det er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

[o^framr sih]urþa^r sonr
ræist r[u]n[ar] þæs(a)^r


Óframr Sigurðar sonr reist rúnar þessar

Norsk: "Óframr, Sigurðrs sønn ristet disse runer"

Engelsk: "Óframr, Sigurðr's son, carved these runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes17
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Ogneslav

OR BARNES18 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XVIII), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

arnfiþr matr ræist^ ^runar þæsar

Arnfinnr Matr reist rúnar þessar

Norsk: "Arnfinnr Mat ristet disse runer"

Engelsk: "Arnfinnr Food carved these runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes18
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES19 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XIX), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

hærmuntr harþeksi ræis
ru^n
Bar


Hermundr Harð-"eksi" reist rúnar

Norsk: "Hermundr Harð-"eksi" ristet runer"

Engelsk: "Hermundr Hard-"eksi" carved
runes
"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes19
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES20 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XX), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:
"þisar runar"
rist sa maþr · er · runstr er · fyrir
uæstan haf
mæþ · þæiri øhse · er ate · kôukr · trænils| |sonr fyrir · sunan lant


Þessar rúnar reist sá maðr, er rúnstr er fyrir vestan haf, með þeiri øxi, er átti Gaukr Trandils sonr fyrir sunnan land

Norsk: "Disse runer ristet den mann som er den runekyndigste vestenfor havet med den øks som Gaukr Trandills sønn eide syd i landet (Island)"

Engelsk: "That man who is most rune-skilled west of the sea carved these runes with that axe which Gaukr Trandill's son owned in the south of the country (= Iceland)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Flere bilder av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tegning av innskriften
¤ Tidligere signum: Br Barnes20
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES21 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXI), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

igikærþ ir kynæna in u^ænsta

Ingigerðr er "kynæna" in vænsta

Norsk: "Ingigerðr er den mest vene kvinne(?)"

Engelsk: "Ingigerðr is the most beautiful woman(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes21
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES22 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXII), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

binitit k(i)rþi kros þæ(n)a

Benedikt gerði kross þenna

Norsk: "Benedikt gjorde dette kors"

Engelsk: "Benedikt made this cross"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes22
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES23 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXIII), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

sia · hôuhr · uar · fyr · laþin : hælt^r · loþbroka^r · syner · hænar
þæir uôro · huater · slit uôro · mæn · sæm þæir uôro fyre ser


Sá haugr var fyrr hlaðinn heldr Loðbrókar. Synir hennar, þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru fyrir sér

Norsk: "Denne haug var laft før Loðbróks. Hennes sønn, de var motiverte, slik var menn, som de var noe for seg selv"

Engelsk: "This mound was constructed before Loðbrók's. Her sons, they were daring; such were men as they were of themselves (= they were the sort of people you would really call men)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes23
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES24 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXIV), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

iorsalafarar brutu orkôuh · lif mtsæilia ia^rls
ræist


Jórsalafarar brutu Orkhaug. Hlíf, matselja jarls, reist

Norsk: "Jorsalfarer brøt Orkenhaugen. Hlíf, jarlens husholderske ristet"

Engelsk: "Jerusalem-travellers broke Orkhaugr. Hlíf, the earl's houskeeper, carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes24
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES25 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXV), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

utnorþr : er fe · folhit · mikit

Útnorðr er fé folgit mikit

Norsk: "I nord-vest er stor rikdom skjult".

Engelsk: "In the north-west is great wealth concealed"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes25
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES26 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXVI), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

· þat ua^r lôko er her uar fe folhket miket

Þat var lôngu, er hér var fé folgit mikit

Norsk: "Det var lenge siden den store rikdommen var skjult her"

Engelsk: "It was long ago that great wealth was concealed here"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes26
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

Or Barnes27 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXVII), Maeshowe, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

sæl er sa er fina ma þan ôuþ hin mikla

Sæll er sá, er finna má þann auð hinn mikla

Norsk: "Velsignet er han som kan finne de store rikdommene"

Engelsk: "Fortunate is he who can find the great riches"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes27
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES28 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXVIII), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

· ôkôn æin ba^r fe yr ôuhi þisum

Hákon einn bar fé ór haugi þessum

Norsk: "Hákon alene bar rikdom ut fra denne haug"

Engelsk: "Hákon alone carried wealth out of this mound"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes28
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES29 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXIX), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

simon

Símon.

Norsk: "Simon".

English: "Símon"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes29
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES30 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXX), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

sih(r)(-)

Sigr[íðr](?)

Norsk: "Sigrid".

English: "Sigríðr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes30
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES31 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXXI), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet av en nordmann. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriftenuleselig.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes31
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES32 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXXII), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

sihriþ

Sigríðr

Norsk: "Sigrid".

English: "Sigríðr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes32
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild, Bengt A Lundberg

OR BARNES33 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXXIII), MAESHOWE, ORKNØYENE

Innskriftenbefinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet av nordmenn. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriftenuleselig.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes33
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

BR ORNOR1997;22 - RUNEINNSKRIFT FRA BELSAIR, WHITEMILL BAY, ORKNØYENE
Fragmet av en runesten av sandsten. Runestenen befinner seg på Tankerness House Museum, Kirkwall. Dateringen er usikker og det er dessuten tvil om runene er ekte. Innskriften er fjernet fra Projektet Samnordisk runtextdatabas 2004- og 2014-utgaven.

Innskriften lyder:
...---um-....

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1997, side 22.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

BR OROLSEN;166 - RUNEINNSKRIFT FRA LOCH OF STENNESS, ORKNØYENE

Innskriftenbetår av 2 kvistruner og er ristet i en avlang stenblokk. Det er tvil om runeinnskriften er ekte. Innskriften befinner seg på Royal Museum, Edinburgh. Innskriften er fjernet fra Projektet Samnordisk runtextdatabas 2004- og 2014-utgaven.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

CUWEEN HILL, MAINLAND, ORKENØYENE
To runeinnskrifter

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1990 side 13f

TO GJENFUNNETE RUNEINNSKTIFTER - MAESHOWE GRAVKAMMER, MAESHOWE, ORKNØYENE

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1988 side 12f

BRECKNESS HOUSE, STORMNESS, ORKENØYENE

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 202 side 18f


¤ Michael P. Barnes, Runic tradition in orkney: From orphir to the belsair guest house
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughtsHurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsinge.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WXY Z Æ Ø Å.


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2019.


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 17.4.2022