RUNEINNSKRIFTER FRA SHETLAND (HJALTLAND)


SH1 - RUNEINNSKRIFT FRA CUNNINGSBURGH (I), MAINLAND, SHETLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle med kortkvistruner og er datert til 1000-tallet. Fragmentet befinner seg på Royal Museum, Edinburgh.

Innskriften lyder:

... (k)(r)(i)(m)(r) + ...

... Grímr(?) ...

Norsk: ".. Grímr(?) ..."

Engelsk: "... Grímr(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, Oslo. 1954 s. 159
¤ Barnes & Page 2000 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Sh1
¤ Koordinater: HU ?437286 (60.0403530555556 ; -1.21548805555556)
¤ Edinburgh, National Museums of Skottland study collection (NMS X.IB 104)
¤ Barnes & Page 2006

SH2 - RUNEINNSKRIFT FRA CUNNINGSBURGH (II), MAINLAND, SHETLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle (?) med kortkvistruner og er datert til 1000-tallet. Fragmentet befinner seg på Royal Museum, Edinburgh.
Innskriften lyder:

...-- + --...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, Oslo. 1954 s. 160.
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Sh2
¤ Koordinater: HU 437286 (60.0403530555556 ; -1.21548805555556)
¤ Edinburgh, National Museums of Skottland study collection (NMS X.IB 105)
¤ Barnes & Page 2006

SH3 - RUNEINNSKRIFT FRA CUNNINGSBURGH (III), MAINLAND, SHETLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle med kortkvistruner og er datert til 1000-tallet. Fragmentet befinner seg på Museum of Skottland, Edinburgh.

Innskriften lyder:

...þi---- (+) -ftir + foþur (:) sin (:) þurbio-...
f


... [e]ptir fôður sinn Þorbjô[rn]. ...

Norsk: "... etter sin far Þorbjôrn. ...".

Engelsk: "... in memory of his father Þorbjôrn. ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Sh3.
¤ Koordinater: HU 432279 (60.0341205555556 ; -1.22461055555556)
¤ Edinburgh, Museum of Skottland (NMS X.IB 103)
¤ Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, Oslo. 1954 side 158
¤ Barnes & Page 2006

SH4 - RUNEINNSKRIFT FRA PAPIL, WEST BURRA, BURRA, SHETLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av sandsten med kortkvistruner og er datert til 1000-tallet. Fragmentet befinner seg på Shetland Museum, Lerwick.
Innskriften lyder:

...r : ra(i)s(t)(i) : s... ...

... reisti s[tein] ...

Norsk: "... reiste sten ....".

Engelsk: "... raised the stone ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Sh4.
¤ Koordinater: HU 369315 (60.0670611111111 ; -1.33703083333333)
¤ Lerwick, Shetland Museum (ARC 65860)
¤ Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, Oslo. 1954 side 160
¤ Barnes & Page 2006

Foto: Ogneslav

SH5 - RUNEINNSKRIFT FRA ESHANESS (I), MAINLAND, SHETLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av sandsten og befinner seg i dag på Shetland Museum, Lerwick. Usikker datering.

Innskriften lyder:

...-- : -(k)ku--...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Sh5.
¤ Koordinater: HU 212780 (60.4857213888889 ; -1.61421194444444)
¤ Lerwick, Shetland Museum (ARC 65467)
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Barnes & Page 2006

SH6 - RUNEINNSKRIFT FRA ESHANESS (II), MAINLAND, SHETLAND
Innskriften er ristet på en gravsten av sanssten på Eshaness, Cross Kirk kirkegård, Eshaness.

Innskriften er datret til middelalder og lyder:

+ þenna staen --...(n)-(n)(i)o-...

þenna stein ... ...

Norsk: "Denne sten ... ....".

English: "This stone ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1993 side 13
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: Br Sh6.
¤ Koordinater: HU 212780 (60.4857213888889 ; -1.61421194444444)
¤ Barnes & Page 2006

Foto: Ogneslav

SH7 - RUNEINNSKRIFT FRA GUNGSTIE PENINSULA, UNGSTIE PENINSULA, NOSS, SHETLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle funnet i Gungstie peninsula, Island of Noss. Innskriften som antakelig er fra middelalderen er trolig en grafitti og fragmentet befinner seg på Shetland Museum, Lerwick.

Innskriften lyder:

...-uko^ktu

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Sh7.
¤ Koordinater: HU 530409 (60.149695 ; -1.04536805555556)
¤ Lerwick, Shetland Museum (ARC 1995.88)
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1995 side 13
¤ Barnes & Page 2006

Foto: Ogneslav

RUNEINNSKRIFT I MAGASINET PÅ THE SHETLAND MUSEUM

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1989 side 16f

Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsinge.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WXY Z Æ Ø Å.


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002.


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 17.4.2022