RUNEINNSKRIFTER FRA SKOTTLAND


Sc1 - RUNEINNSKRIFT FRA LAWS, LAWS, ANGUS, MONIFIETH, TAYSIDE/ANGUS, SKOTTLAND

Innskriften er ristet på en bronseplate med kortkvistruner, borsett fra a-runen som er en langkvistrune. Innskriften er datert til vikingtid. Funnet i 1796, avtegning fra etter 1856.

Innskriften lyder:

[...mkitil : þa...]

[Grí]mketill(?) ...

Norsk: "[Grí]mketill(?) ..."

Engelsk: "Grimketill(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Olsen;178 og Br Sc1.
¤ Tidligere signum: Koordinater: NO 492350? (56.50443 ; -2.82539583333333)
¤ Magnus Olsen: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954
¤ Barnes & Page 2006

Sc2 (BR OLSEN;169C) - RUNEINNSKRIFT FRA HUNTERSTONE, HUNTERSTON, STRATHCLYDE/AYRSHIRE, SKOTTLAND

Innskriften er ristet på en keltisk brosje med kortkvistruner og er datert til vikingtid. Ytterligere ca 25 tegn finnes. Brosjen er i Edinburgh, Museum of Scotland.

Innskriften lyder:

malbriþa a stilk ÷ ...

Melbrigða á stilk ...

Norsk: "Melbrigða eier denne pin ... / Melbrigða stilkr eier [dette] ...".

Engelsk: "Melbrigða owns the pin ... / Melbrigða stilkr owns [this] ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Magnus Olsen: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954
¤ Tidligere signum: Br Olsen;169C og Br Sc2.
¤ Koordinater: NS 178505 (55.7136366666667 ; -4.90070555555556)
¤ Edinburgh, Museum of Scotland (NMS X.FC 8)
¤ Barnes & Page 2006

Foto: Ogenslav
>
SC3 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE

Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:

Hebridene 1
(+) (n)[ik]ul(o)(s) (:) [a] (h)(æ)[n]e [:] ræist (:)

Nikulás á Hæni reist.

English: "Nikulás of Hæn carved."

Norsk: ""Nikolas på Hæn ristet (disse runer)"

"Nikolas på Hæn ristet (disse runer)".

Hæn (*Há-vin) kan være en av de 6 kjente norske gårder med dette navnet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Sc3
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

SC4 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE

Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:

Hebridene 2
suæin

Sveinn

Norsk: Mannsnavnet "Svein""

Engelsk: "Sveinn"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Br Sc4
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

SC5 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE

Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det er brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:

Hebridene 3

ono(n)tr : r(a)-st : ru

Ônundr re[i]st rú[nar]

Norsk: "Ônundr ristet (disse) runer"

English: "Ônundr carved the runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen, Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Olsen;169B, Br Sc5.
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954 side 169
¤ Tidligere signum: Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

SC6 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE

Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:
Hebridene 4

amundar

Ámundr

Norsk: Mannsnavnet "Åmund", her med innskutt (sydøstnorsk) a foran -r.

Engelsk: "Ámundr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Sc6
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

Sc7 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE

Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1263(?). Det brukt kortkvistruner. Det hersker ingen tvil om at det er Vigleik Audunson stallare (senere lendmann) - også kalt prófastsson og prestsson - som har ristet disse runene. Han omtales flere ganger i kongesagaene og i islandske annaler mellom 1251 og fram til hans dødsår i 1280. Vigleik deltok bl.a. Håkon Håkonsons Skottlandstog i 1263.

Innskriften lyder:

Hebridene 8

uiglæikr s-alla^re ræi-s(t)

Vígleikr s[t]allari re[i]st.

Norsk: "Vigleik stallare ristet (disse runer)".

English: "Vígleikr [the king's] marshal carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Br Sc7.
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

Sc8 (BR OLSEN;174) - RUNEINNSKRIFT FRA KILBAR, BARRA, WESTERN ISLES/INVERNESS-SHIRE, SKOTTLAND

Innskriften er ristet på et stenkors med kortkvistruner og er datert til begynnelsen av 900-tallet. Stenkorset er nå i Edinburgh, Museum of Scotland.

Innskriften lyder:

...-ir : þur(:)kirþu : s(t)i-(a)r
...-r (:) is (:) kurs : s-- (:) ristr
...- (:) --


[Ept]ir(?) Þorgerðu Stei[n]ars [dóttu]r(?) er kross s[já] reistr. ... ...

Norsk: "Etter Þorgerðr, Steinarrs datter(?), korset er reist ... ..."

Engelsk: "In memory of Þorgerðr, Steinarr's daughter(?), this cross is raised. ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Magnus Olsen: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954
¤ Tidligere signum: Br Olsen;174 og Br Sc8.
¤ Koordinater: NF 705074 (57.0397338888889 ; -7.43370222222222)
¤ Edinburgh, Museum of Scotland (NMS X.IB 102)
¤ Barnes & Page 2006

Foto: Ogneslav

Sc9 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE

Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran. Det brukt kortkvistruner

Innskriften lyder:

Hebridene 6

ioan

Jóan .

Norsk: "Jóan ".

English: "Joan"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Sc9
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

Sc10 (BR OLSEN;172) - RUNEINNSKRIFT FRA INCHMARNOCK, BUTESHIRE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, SKOTTLAND

Innskriften er ristet et sønderbrudt kors av skifer med kortkvistruner og er datert til vikingtid. Placering: Edinburgh, Museum of Scotland

Innskriften lyder:

... (k)rus : þine : til : kuþ-e--...
...(i) : k(r)u(s) : ...


... kross þenna til ... ... kross ...

Norsk: "... dette kors til ... ... kors ..."

Engelsk: "... this cross for(?) ... ... cross ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Magnus Olsen: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954
¤ Tidligere signum: Br Olsen;172, Br Sc10
¤ Koordinater: NS 024597 (55.7901541666667 ; -5.15213694444444)
¤ Edinburgh, Museum of Scotland (NMS X.IB 93)
¤ Magnus Olsen: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954
¤ Barnes & Page 2006

Foto: Ogneslav

Sc11 (BR OLSEN;179) - RUNEINNSKRIFT FRA THURSO, HIGHLAND/CAITHNESS, SKOTTLAND

Innskriften er ristet på et liggende kors med kortkvistruner, bortsett fra b-runen. Innskriften er datert til 1000-tallet. Korset er i Thurso (Heritage) Museum. Innskriften er datert til 1000-tallet.

Innskriften lyder:

... ...-þi ÷ ubirlak þita ÷ aft : ikulb ÷ foþur (s)in

... [ger]ði yfirlag þetta ept Ingulf, fôður sinn

Norsk: "... gjorde dette overlag etter Ingulfr, sin far"

Engelsk: "... made this overlay in memory of .

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Magnus Olsen: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954
¤ Tidligere signum: Br Olsen;179, Br Sc11
¤ ND 120686 (58.5968022222222 ; -3.51427083333333)
¤ Thurso (Heritage) Museum (Caims Arc 63)

Sc12 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE

Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner. Innskriften leses fra høyre mot vestre.

Inskriften lyder:

Hebridene 5

olabr

Ólafr

Norsk: Mannsnavnet "Ólafr".

Engelsk: "Ólafr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. Oslo 1954 side 169.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Olsen;169A, Br Sc12
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

Sc13 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE

Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner. Innskriften inneholder bare en m-rune, og kan det kan kanskje henspeile på den helgenen som plassen har navn sitt navn etter - St. Molaise?

Innskriften lyder:

(m)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: Br Sc13
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

SC14 - IONA, ARGYLL, SKOTTLAND

Innskriften er ristet på et liggende stenkors og er datert til 1000-tallet. Det er brukt kortkvistrunert, bortset fra en a-langkvistrune.

Innskriften lyder:

× kali × ouluis × sunr × laþi × stan × þinsi × ubir × fukl × bruþur ...

Kali, Ôlvis sonr, lagði stein þenna yfir Fugl, bróður ...

Norsk: "Kali, Ôlvirs sønn, la denne sten over Fugl, bror ..."

Engelsk: "Kali, Ôlvir's son, laid this stone over Fugl, (his) brother"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Sc14
¤ Koordinater: NM 286245 (56.3349816666667 ; -6.39173194444444)
¤ Placering: Abbey Museum, Iona (69)
¤ Barnes & Page 2006

SC15 - THURSO (II), HIGHLAND/CAITHNESS, SKOTTLAND

Innskriften er ristet på en sten og er datert til 1000-tallet(?). Plasseringen er innmuret i veggen 6,2 meter over bakken, i Old St Peter's Kirk, Thurso.

Innskriften lyer:

... ...unil-i (:) kunu : s(i)(n)... ...

... [G]unnhil[d]i konu sín[a] ...

Norsk: "... Gunnhildr sin kone"

Engelsk: "... Gunnhildr his wife ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Sc15
¤ Koordinater: ND 120686 (58.5968022222222 ; -3.51427083333333)
¤ Barnes & Page 2006

BR OLSEN;177 - RUNEINNSKRIFT FRA KNOCKANDO, MORAY, SKOTTLAND

Innskriften er ristet på en gravhelle med kortkvistruner og er datert til vikingtid. Er ikke tatt med i Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

Innskriften lyder:
sikuik
Sigveig(?)

Norsk: "Sigveig"

Engelsk: "Sigveig"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Magnus Olsen: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954

Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsinge.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WXY Z Æ Ø Å.


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002.


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 17.4.2022