RUNEINNSKRIFTER FRA TYSKLANDRUNER FUNNET I TYSKLANDDE STOL1 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften som ble fundet i 1973, er ristet på en benbit og er datert til år 1050-1100. Plasseringen er i Archäologischen Landesmuseum Schleswig (Schloß Gottorf).

Innskriften lyder:

þorki
fuþo
...(s)a


Þorki[ll]/Þorge[rr]/Þorgi[sl]/Þorgi[ls] fuþo[rk] ...

Norsk: "Þorki[ll]/Þorge[rr]/Þorgi[sl]/Þorgi[ls] fuþo[rk] ...".

Engelsk: "Þorkell/Þorgeirr/Þorgísl fuþork ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 247ff. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL1
¤ Archäologischen Landesmuseum Schleswig (Schloß Gottorf) (Museumsnr: 02 09 009 KA)

DE STOL2 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit, og er datert til siste del av 1100-tallet. Innskriften som ble funnet i 1973, er oppbevart i Archäologischen Landesmuseum Schleswig, Schloß Gottorf

Innskriften lyder:

urn
urn
???


Ørn/ørn Ørn/ørn ...

Norsk: "Ôrn/ørn Ôrn/ørn ..."

Engelsk: "Ôrn/eagle Ôrn/eagle ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 250ff. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL2
¤ Archäologischen Landesmuseum Schleswig (Schloß Gottorf) (Museumsnr. 02 10 019 KN).

DE STOL3 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit, og er datert til 1050-1100-tallet (arkeologisk datering). Innskriften som ble funnet i 1980, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Schloß Gottorf

Innskriften lyder:

faksi

Faxi/faksi

Norsk: "Faxi/hest"

English: "Faxi/horse"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 254f. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL3
¤ Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf (Museumsnr. 08 11 004 KM)

DE STOL4 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit, og er datert til sist på 1000-tallet. Innskriften som ble funnet i 1979, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf. Inskriften på side A er kanskje et runsyllabarium. En kortkvist s-rune er translitterert "c".

Innskriften lyder:

abi : bataba : iestaba
kukr : kuc kutu
kys


... ... ... KukR kyss kuntu, kyss!

Norsk: "... ... ... Kukk kyss fitte, kyss".

Engelsk: "... ... ... Prick kiss the cunt, kiss!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 255ff. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL4
¤ Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf (Museumsnr. 08 09 071 KM)

DE STOL5 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit, og er datert til 1050-1100-tallet (arkeologisk datering). Innskriften som ble funnet i 1985, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf.

Innskriften lyder:

sinkn :

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 260f. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL5
¤ Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf (Museumsnr. 12 15 155 KM)

DE STOL6 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit, og er datert til 1050-1100-tallet (arkeologisk datering). Innskriften som ble funnet i 1985, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf.

Innskriften lyder:

ber min : erinde : þat : ik : ei : hafa : skyrte

Bær min ærindæ þat ek æi hafa "skyrte"

Norsk: "Bær mit ærende så jeg ikke får "skyrte"".

Engelsk: "Convey my messages so I don't get [any] "skyrte""

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 261ff. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL6
¤ Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf (Museumsnr. 12 14 188 KM)

DE STOL7 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit, og er datert til 1100-1150-tallet (arkeologisk datering). Innskriften som ble funnet i 1984, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf.

Innskriften lyder:

... -ak : eigi : ha : a : hafi : uti : heltr : tak : hu...
...uran : marum


[T]ak(?) æigi ha(?) a hafi uti, tak heldr "hu..." "...uran" "marum"

Norsk: "Ikke ta (?) haien / åren (?) ut på sjøen, ta heller ... ...".

Engelsk: "Don't take(?) the shark/oar(?) out at the sea, rather take the ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 264ff. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL7
¤ Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf (Museumsnr. 12 13 057 KM)

DE STOL8 - OLDENBURG, STADT OLDENBURG, KREIS OSTHOLSTEIN (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit, og er datert til 1100-1150-tallet (arkeologisk datering). Innskriften som ble funnet i 1984, er oppbevart i Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf. O-runen er av normal dansk vikingetype med ensidige, høyrevendte bistaver. S-runen er en Kortkvistrune. B-runen er deformert.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastbmlR

fuþorkhniastbmlR

Norsk: "fuþorkhniastbmlR"

Engelsk: "fuþorkhniastbmlR"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen, Michael, 2001: Die Runeninschriften von Starigard/Oldenburg. I: Klaus Düwel et al. (Hrsg.): Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde 25. s. 268ff. Berlin-New York.
¤ Tidligere signum: X STOL8
¤ Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloß Gottorf (Museumsnr. 12 13 057 KM)

DE EM85;534 - LÜBECK, LÜBECK, KREISFREIE STADT LÜBECK (SCHLESWIG-HOLSTEIN), TYSKLAND
Innskriften er datert til middelalder eller vikingtid(?), og er ristet på en knivskaft av ben. Oppbevares på Lübeck, Fachbereich Archäologie.

Innskriften lyder:

pa a · knif · koþa...

Pai a knif goþa[n]

Norsk: "Pái eier god kniv"

Engelsk: "Pái owns a good knife"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: DR EM85;534B, X HlstEM85;534B
¤ Lübeck, Fachbereich Archäologie (Museum Inv.nr.1938.2)
¤ Lerche Nielsen, Runeindskrifterne fra Starigard/Oldenburg. Og andre runefund fra det vestslaviske område. I: Danske Studier 1999, s. 16-36

DE VK;297 - RALSWIEK, KREIS RÜGEN (MECKLENBURG-VORPOMMERN), RALSWIEK, AMT BERGEN AUF RÜGEN, LANDKREIS VORPOMMERN-RÜGEN (MECKLENBURG-VORPOMMERN), POMMERN, TYSKLAND
Innskriften er ristet på en benbit og er datert til vikingtid. Oppbevares i Kulturhistorisches Museum Stralsund.

Innskriften lyder:

tu...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Roesdahl, Else (red.), Från Vikingar till Korsfarare. Norden och Europa 800-1200. Europarådets 22:a utställning (Viking og Hvidekrist. Norden og Europa 800-1200),
¤ Tidligere signum: X PomVK;297
¤ Kulturhistorisches Museum Stralsund (Hd 648)

DE EM85;370 - ELISENHOF, TØNNING, AMT EIDERSTED, KREIS NORDFRIESLAND, SCHLESWIG-HOLSTEIN, TYSKLAND
Innskriften er datert til 775-875 (Imer 2007), og er ristet på en kam. Det er brukt kortkvistruner. Det ser ikke ut som innskriften er tildelt de nye DK nummer.

Innskriften lyder:

kobr

kambr

Norsk: "kam"

Engelsk: "comb"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Moltke, Erik, 985: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen 1985 side 370.
¤ Tidligere signum: DR EM85;370A

DE DR415 - UKJENT STED, TYSKLAND
Innskriften er ristet i et relief av elfenben som er et bysantinsk arbeide fra 1000-tallet. Innskriften anses for å være av vestnordiskt opprinnelse. Det oppbevares på Deutsches Museum, Berlin. Dette er en lønnrune innskrift.

Innskriften lyder:

t·þ·i·m·n·h/"boalin" · a·l·a·s·n·o/"systir" · b·n·h/"min" · "raþ" "þa-"

Pálín, systir mín, ráð þat!

Norsk: "Pálín, min søster, råd dette!".

Engelsk: "Pálín, my sister, interpret this!"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Danmarks runeindskrifter nr DR 415.
¤ Tidligere signum: DR 415, X BerlinDR415
¤ Staatliche Museen zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Inv.Nr. 557
¤ K. Jonas Nordby, [Nr.] 339 Elfenbeintafel mit Darstellung der Maria Hodegetria und nachträglich angebrachter Runeninschrift. I: C. Stiegemann, M. Kroker & W. Walter (red.), Credo: Christianisierung Europas im Mittelalder. Band 2: Katalog. Petersberg s. 386-389.

DR SCHL22 - SCHLESWIG, HUNNENSTRASSE 8, GOTTORF AMT, SCHLESWIG, TYSKLAND
Innskriften er datert til siste del av 1000-tallet eller første del av 1100-tallet, og er ristet på et (kniv)skaft av tre.
Runene lyder:

Linje A: ... maria= =g(i)rasia pl-(-)na (d)omino(s) ---m(b)
Linje B: ...(u)lieribus æþ biniditatus æþ muli(r)
Linje C: ...(e)n : pæpæræ bo : olof : anderiu- ...
Linje D: ...(e)n : pæpæræ : bo : olof : anderiu(s) ----t
Linje E:...þigæri biuþæmi(o)d roþæn þir (i)(k)-
Linje F:... tapa uil (h)an sauþ (:) þæt mæl-- ...

Linje A: [Ave] Maria gratia pl[e]na Dominus [tecu]m
Linje B: [m]ulieribus et benedi[c]ta tu et muli[e]r.

eller

Linje B: [m]ulieribus et benedi[c]tus et muli[e]r.
Linje C: [Sv]einn Pípari, Búi, Ólafr Anderiu[s]/Andrea[s] ...
Linje D: [Sv]einn Pípari, Búi, Ólafr, Anderius/Andreas ...
Linje E: [au]ðgari bjóðamjôð rauðan Diðrik(?)

eller

Linje E: [au]ðgari bjóðamjôð rauðan þer ...
Linje F: [Ok]/[En] tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ...

eller

Linje F: [Ok]/[En] tapa vill hans auð(?). Þat mæl[ti] ...

Engelsk: "[Hail] Mary full of grace:
The Lord is with Thee; amongst women both blessed and woman.

eller

amongst women and blessed and woman.
Sveinn Piper, Búi, Ólafr Anderius/Andreas ... Sveinn Piper, Búi, Ólafr, Anderius/Andreas ...
he may offer more bountifully the red mead to Diðrikr(?)


eller

he may offer more bountifully the red mead to you ...
[And]/[But] he wants to lose a sheep(?). That spoke ...


eller

[And]/[But] he wants to lose his fortune(?). That spoke ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: DR DÜWEL1989

DK SL 11 - TORSBJERG (Thorsberg), SÜDERBRARUP, ANGELN, SCHLESWIG-HOLSTEIN, TYSKLAND
Innskriften er datert til år 200-250 og er skrevet på urnordisk på en dupsko av bronse. Dupskoen oppbevares på Museum vorgesch. Altertümer i Kiel.
Innskriften lyder:

owlþuþewaR
ni waje= =mariR

Wulþuþewaz
ni "waje" Mariz.

eller

o wlþuþewaR
ni waje=mariR

O Wulþuþewaz
ni Wajemariz

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund, Marie: Die Runen der Römischen Kaiserzeit, I: Himlingøje-Seeland-Europa. Ed. Ulla Lund Hansen. Nordiske Fortidsminder, bd. 13. København.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av Torsbjerg dupsko med runeinnskrift.
¤ Bilde av Torsbjerg dupsko med runeinnskrift.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR 7
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

DK SL 12 - TORSBJERG (Thorsberg), SÜDERBRARUP, ANGELN, SCHLESWIG-HOLSTEIN, TYSKLAND
Innskriften er datert til år 100-500 og er skrevet på urnordisk på en skjoldbule av bronse. Skjoldbulen oppbevares på Museum vorgesch. Altertümer i Kiel.
Innskriften lyder:

aisgRh
????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund, Marie: Die Runen der Römischen Kaiserzeit, I: Himlingøje-Seeland-Europa. Ed. Ulla Lund Hansen. Nordiske Fortidsminder, bd. 13. København.
¤ Bilde av Torsbjerg Skjoldbule med runeinnskrift.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR 8
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

DK SL 14 - FRØSLEV, BOV, VIS, SØNDERJYLLAND, TYSKLAND
Innskriften er skrevet på en trepinne og har usikker datering, men kan være skrevet på urnordisk. Oppbevares på Museum vorgesch. Altertümer i Kiel (F. S. 6976).
Innskriften lyder:

' gR-liR ÷
????

eller

' -m-lim ÷
????

eller

' gR-liR ÷
????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR 10

DK SL 1 - HADDEBY 1, GOTTORP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, SYDSLESVIG, TYSKLAND
Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er risstet på en sten av rød granit. Stenen står på Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby. En kopi er opstillet ved fundstedet.
Innskriften lyder:

× þurlfr| × |risþi × stin × þonsi ×
× himþigi × suins × eftiR ×
erik × filaga × sin × ias × uarþ

: tauþr × þo × trekiaR
satu × um × haiþa×bu
× i=a=n : h=a=n : u=a=s : s=t=u=r=i:m=a=t=r : t=r=e=g=R ×
× harþa : kuþr ×


Þórulfr reisti stein þenna, heimþegi Sveins, eptir Eirík, félaga sinn, er varð dauðr, þá drengjar sátu um Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.

Norsk: "Thorulv, Svends hirdmand, reiste denne sten etter Erik, sin felle, som døde, da 'drenge' beleirete Hedeby; men han var 'styrmann' (skipsfører, skipshøvding), en såre 'god' 'dreng'."

English: "Þórulfr raised this stone, Sveinn's retainer, in memory of Eiríkr, his partner, who died when valiant men besieged Hedeby; and he was a captain, a very good valiant man."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av Haddeby I runesten (Side A).
¤ Bilde av Haddeby I runesten (Side B).
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR 1

DK SL 2 - HADDEBY 2, GOTTORP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, SYDSLESVIG, TYSKLAND
Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, etter år 934 og er ristet på en sten av granit. Stenen har skålgroper. Oppbevares på Museum vorgesch. Altertümer i Kiel.
Innskriften lyder:

osfriþr : karþi : kum
bl ' þaun
oft : siktriku :

sun (:) (s)in : oui : knubu

Ásfríðr gerði kuml þau ept Sigtrygg, son sinn ok Gnúpu.

Norsk: "Asfrid gjorde disse kumler (=runer/minnesmerke) etter Sigtryg, hennes og Gnupas sønn."

English: "Ásfríðr made this monument in memory of Sigtryggr, her son and Gnúpa's."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av Haddeby II rune sten.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR 2

DK SL 3 - HADDEBY 3 - GOTTORP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, SYDSLESVIG, TYSKLAND
Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling og er ristet på en sten av granit.
Innskriften lyder:

: suin : kunukR : sati :
stin : uftiR : skarþa
sin : himþiga : ias : uas :
: farin : uestr : ion : nu :

: uarþ : tauþr : at : hiþa:bu

Sveinn konungr setti stein eptir Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú varð dauðr at Heiðabý.

Norsk: "Kong Svend satte stenen etter sin hirdmand Skarde, som var dratt vestpå, men nå fant døden ved Hedeby."

English: "King Sveinn placed the stone in memory of Skarði, his retainer, who travelled to the west, but who then died at Hedeby."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av Haddeby III runesten.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR 3

DK SL 4 - HADDEBY 4, GOTTORP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, SYDSLESVIG, TYSKLAND
Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, etter år 934 og er ristet på en sten av granit. Oppbevares på Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby.
Innskriften lyder:

÷ osfriþr ÷ karþi
kubl ÷ þausi ÷ tutiR ÷ uþinkaurs ÷ oft ÷ siktriuk ÷ kunuk ÷

÷ sun ÷ sin ÷
÷ auk ÷ knubu ÷

kurmR (÷) raist (÷) run(a)(R) (÷)

Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir Óðinkárs, ept Sigtrygg konung, son sinn ok Gnúpu. Gormr reist rúnar.

Norsk: "Asfrid, Odinkars datter, gjorde disse kumler etter kong Sigtryg, hennes og Gnupas sønn. Gorm ristet runene."

English: "Ásfríðr, Óðinkárr's daughter, made this monument in memory of King Sigtryggr, her son and Gnúpa's. Gormr carved the runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av Haddeby IV runesten (Side A og B).
¤ Bilde av Haddeby IV runesten (Side A og C).
¤ Bilde av Haddeby IV runesten (toppen).
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR 4

DK SLB 1 - SLESVIG, GOTTORP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, SYDSLESVIG, TYSKLAND
Innskriften er datert til vikingtid, kristen etter-Jelling, og er ristet på kalksten ved Slesvigs domkirke. Det fremgår av ornamentikken at stenen er ristet av en svenske. Stenen oppbevares på Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen.
Innskriften lyder:

... l(i)t (:) r(i)(s)(a) : stain : e...
...-an : s(u)(l)...
... ...(a)uþr : ...
...(n) : auk : kuþmuntr : þaR [:] [r]... ...[(a)R]

: a enklanti : i skiu (:) -uilis : kr... ... ...

... lét reisa stein e[ptir]... ... ... dauðr ... ... ok Guðmundr þeir r[istu rún]ar. Á Englandi í Skíu hvílisk. Kr[istr](?) ... ...

Norsk: "... lot reise stenen e(tter) ... døde ... og Gudmund, de r(istet runene?). (Han) hviler i Skia i England. Kr(istus?) ..."

English: "... had the stone raised in memory of ... ... ... dead ... ... and Guðmundr, they carved the runes. (He) rests at Skía in England. Christ ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av runesten.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ DR 6

DK SL 13 - NØRRE BRARUP (Norderbrarup), ANGELN, GOTTORP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, TYSKLAND
Innskriften er datert til vikingtid, Helnæs-Gørlev, og er ristet på en sten av granit. Stenen er tapt.
Innskriften lyder:

[fatuR]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ DR 9

DK SLB 2 - SLESVIG, GOTTORP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, SYDSLESVIG, TYSKLAND
Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en dør med jernbeslag. Innskriften er tapt
Innskriften lyder:

[æfli me -esit]

Efli me [f]ecit.

Norsk: "Elvi laget meg"

English: "Efli made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ DR 5
DR IK255 - GELTORF 2, GOTTORP AMT, JYLLAND, TYSKLAND
Brakteaten er av gull og oppbevares på Kiels Museum vorgesch. Altertümer, og datert til år 400-650.
Innskriften lyder:

lalgwu

??

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: DR BR2
¤ IK 254: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Archäologisches Landesmuseum Schleswig (4984)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK237 - EKERNFØRDE, HÜTTEN AMT, JYLLAND, TYSKLAND
Brakteaten er av gull og oppbevares i privat tysk eie er datert til år 400-650. C type
Innskriften lyder:

tþad l-ita

???

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 237: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Tidligere signum: DR BR3
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR BR1 - GELTORF 1, GOTTORP AMT, JYLLAND(?), TYSKLAND
Brakteaten er av gull og har forvanskede latinske bokstaver og enkelte runelignende tegn. Brakteaten har ikke fått et DR IK-nummer og er heller ikke tatt med i Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av brakteaten.


GULLMYNT FRA HARLINGEN, FRISLAND, TYSKLAND
ANGLSAKSISKE ANGLSAKSISKE
Gullmynt fra Harlingen, Frisia. Runeinnskriften lyder hama, dvs et mannsnavn.

Litteratur:
¤ Johannes Beer, On the Frisian origin of runic finds. Runes in Frisin.
¤ Johannes Beers, The corpus of frisian runic inscriptions
¤ Frisian Runic History.
¤ Runic inscriptions in or from the Netherlands.

TRESVERD FRA ARUM, FRISLAND, TYSKLAND
ANGLSAKSISKEANGLSAKSISKE
Tresverdet fra Arum, Frisia.

Innskriften lyder:
edæboda

Det skal bety en som kommer med tilbakemeldinger.

Litteratur:
¤ Johannes Beer, On the Frisian origin of runic finds. Runes in Frisin.
¤ Johannes Beers, The corpus of frisian runic inscriptions
¤ Frisian Runic History.
¤ Runic inscriptions in or from the Netherlands.
¤ The Arum Inscription, Frisia

AALEN, BADEN-WÛRTTEMBERG, TYSKLAND
Innkriften er på en halsring av sølv med almandin-innlegg og er datert 1datert til første halvdel av 400-tallet. Plasseringen er på Museum für Vor- und Frühgeschichte, Frankfurt am Main.

Innskriften lyder:

noru

Dette kan være navnet på eieren av halsringen.

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

BAD EMS, HESSEN, TYSKLAND
Innskriften er på en forgylt sølv-bue-fibula. Funnet i 1878, sannsynligvis frankisk (Werner 1935: 329f.) Nå i Römisches-Germanisches Museum, Köln. Runene er tydelig lesbare og ristet i to deler motsatt hverandre på fotplaten, som er den eneste delen av brosjen som er bevart.

Innskriften lyder:

] madali + ubada [.

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

BALINGEN, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en brosje almandin-innlegglay. Funnet i 1872 i et gravfelt. Plasseringen er i Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart. Runene løper fra høyre til venstre mellom to konsentriske sirkler.

Innskriften lyder:

a u/r zdnloamiluk

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

BEUCHTE, NIEDERSACHSEN, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvforgylt fibula, datert til midten av 500-tallet Funnet i 1955 i en kvinnegrav. Plasseringen er i Braunschweigisches Landesmuseum, Wolfenbüttel. Brosjen er av skandinavisk type, selv om den har sin opprinnelse i Midt-Rhinen-området.

Innskriften lyder:

bursio fuþarzj

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

BOPFINGEN, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND

Innskriften er på en brosje funnet i en kvinnegrav, og er datert til 500-tallet. Plasseringen er i Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart.

Innskriften lyder:

mauo

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

DISCHINGEN I, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på to sølvfibulaer datert til 500-tallet. Fibulaen ble funnet i 1954, men er nå kanskje tabt.

Innskriften fibula 1 lyder:

wigka eller winka

Innskriften fibula 2 lyder:

ea eller el

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

DONZDORF, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en skandinavisk sølvfibula, som dem som ble importert fra Jylland i Danmark. Innskriften er datert til 500-tallet. Fibulaen ble funnet i 1964 i en kvinnegrav. Plasseringen er i Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart.

Innskriften lyder:

eho

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

EICHSTETTEN, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en del av en spatha og er datert til 500-tallet, og funnet i en mannsgrav. Spatha var en type lange, rette sverd, som målte mellem 0,75 og 1 m, som ble brukt i Romerriget fra omkring år 0 og fram til 500-tallet. Senere sverd fra 600-900-tallet, som vikingesverd, er videreudviklinget av disse sverdene, og fik noen ganger betegnelsen spatha.
Det romerske spatha ble brukt i krig og i gladiatorkamper. Spathaen optreder i litteraturen første gang i Romerriget i det første århundret etter år 0, hvor det blir omtalt som et våpen i de germanske områder, og deretter gradvist ble standardutrustning blandt tungt infanteri.
Det er mange arkæologiske fund af spathaer i både Storbritannia og Tyskland, og det var et udbredt våben blandt germanske stammer.
Plassringen er i Museum für Ur- und Frühgeschichte ‘Colombischlössle', Freiburg.

Innskriften lyder:

fiaginþ muni wiwogan

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

ENGERS, RHEINLAND-PFALZ, TYSKLAND
Innskriften er på en på en fibula funnet i en kvinnegrav nær Kaltenengers i 1885, og er datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

leub

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

FALLWARD, NIEDERSACHSEN, TYSKLAND
Innskriften er på en på en trefotskammel, rikt dekoret i etter middelhavsmote. Den ble funnet i 1994 og plasseringen er i Museum Bederkesa. Runene skal leses fra venstre.

Innskriften lyder:

ksamella lguskaþi

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

FREILAUBERSHEIM, RHEINHESSEN, TYSKLAND)
Innskriften er på en fibula som ble funnet i en kvinnegrav i 1872/1873 og er datert til 500-tallet. Plasseringen er i Landesmuseum, Mainz.

Innskriften lyder:

boso:wraetruna
þkda?ïna: golida


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003
¤ The Freilaubersheim Inscription, Rhen-Hessen, Tyskland

FRIEDBERG, HESSEN, TYSKLAND
Innskriften er på en brosje av sølv og er datert til 500-tallet (Arntz & Zeiss 1939:232 ff). Funnet i en kvinnegrav i 1885, men ble tapt under andre verdenskrig

Innskriften lyder:

þuruþhild

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

GAMMERTINGEN, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en elfenben eske og er datert til 500-tallet. Esken ble funnet i en barnegrav. plasseringen er i Fürstlich Hohenzollernsche Hofkammer, Sigmaringen. Twice is carved: ado.

Innskriften lyder:

ado
ado


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

GRIESHEIM, HESSEN, TYSKLAND Innskriften er på en sølvfibula og er datert til 500-tallet Fibulaen ble funnet i 1975 i en kvinnegrav. Plasseringen er i Landesamt für Denkmalpflege, Darmstadt.

Innskriften lyder:

kolo:agilaþruþ

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HEILBRONN-BÖCKINGEN, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på beltebeslag av sølv og er datert til 500-tallet. Beltebeslaget ble funnet i en mannsgrav. Plasseringen er i Museum Heilbronn.

Innskriften lyder:

?karwi

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

KIRCHHEIM TECK, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på sølvforgylt fibula datert til 500-tallet. Funnet i en kvinnengrav i 1972. Plasseringen er i Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart.

Den leselige del av innskriften lyder:

badagihiali dmiu

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

LIEBENAU, NIEDERSACHSEN, TYSKLAND
Innskriften er på en liten sølvplate, antakelig en del av et sverdbelte, datert til 300-tallet. Funnet i 1957 i en mannsgrav. Plasseringen er i Niedersächsisches Landesmuseum, Hannover. Runene er vanskelig å tyde.

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

MÜNCHEN-AUBING I, BAYERN, TYSKLAND
Innskriftene er på to sølvforgylte femknappbrosjer datert til 500-tallet, funnet i 1939 i en kvinnegrav. Plasseringen er i Prähistorische Staatssammlung, München. Begge brosjer har runer, men brosje 2 har kun to runer. Se München-Aubing II, nr. 67

Innskriften på brosje 1 lyder:

segalo sigila

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

NEUDINGEN-BAAR I, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en bronsefibula datert til 500-tallet og funnet i en kvinnegrav i 1988. Plasseringen er i Landesamt für Denkmalpflege, Freiburg.

Innskriften lyder:

s? u? d ??
midu
k/ulefilpba


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

NEUDINGEN-BAAR II, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND

Innskriften er på en trestav til en vev, datert til 500-tallet. Plasseringen er i Museum für Ur- und Frühgeschichte ‘Colombischlössle', Freiburg.

Innskriften lyder:

lbi:imuba:hamale:blipbgupb:uraitruna

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

NIEDERSTOTZINGEN, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på et endeparti av sølvbøyle datert til 600-tallet, som ble funnet i en mannsgrav i 1963. Plasseringen er i Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart.

Innskriften kan lyde:

big?s: ?liub ?ud?d brenu

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

NORDENDORF I, BAYERN, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvforgyldt fibula datert til 500-tallet, funnet i 1843. Plasseringen er i Römisches Museum, Augsburg.

Innskriften lyder: logaþore wodan wigupbonar??
awa (l)eubwini??


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

NORDENDORF II, BAYERN, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvforgyldt fibula datert til 500-tallet, funnet i 1844. Plasseringen er i Römisches Museum, Augsburg.

Innskriften lyder:

birlnioelk

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

OBERFLACHT, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en hullskje av sølv (Sieblöffel) datert til 500-tallet (Düwel 1994b:244). Den ble funnet på 1800-tallet av Freiherr von Ow-Wachendorf på hans eiendom, og er fremdeles i familiens arkeologiske samling i Wachendorf.

Innskriften lyder:

gba:dulþafd

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

OETTINGEN, BAYERN, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvbrosje datert til 500-tallet, som ble funnet i en kvinnegrav i 1975. Plasseringen er i Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Schwaben, Augsburg.

Innskriften lyder:

auijabrg

eller

auisabrg

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

OSTHOFEN, RHEINHESSEN, TYSKLAND
Innskriften er på en bronseforgylt brosje datert til 600-tallet funnet i 1854 i en gammel frankisk gravplass i nær Osthofen. Plasseringen er i Landesmuseum, Mainz.

Innskriften er vanskelig at tyde i dag, men kan lyde:

go furadi di le+

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

PFORZEN, BAYERN, TYSKLAND
Innskriften er på en beltespenne av sølv datert til 500-tallet, funnet i en mannsgrav i 1991. Plasseringen er i Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Schwaben, Augsburg.

Innskriften lyder:

.aigil.andi.aïlrun
l.tahu:gasokun


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

SCHRETZHEIM I, BAYRISCH SCHWABEN, TYSKLAND
Innskriften er på en amulettboks av sølv datert til ca 600 og funnet i en kvinnegrav. Plasseringen er i Stadtund Hochstiftmuseum, Dillingen a.d. Donau.

Innskriften lyder:

alagupbleuba: dedun
arogisd


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

SCHRETZHEIM II, BAYRISCH SCHWABEN, TYSKLAND
Innskriften er på sølv brosje datert til 500-tallet og funnet i en kvinnegrav i 1946. Plasseringen er i Stadtund Hochstiftmuseum, Dillingen a.d. Donau.

Innskriften med de bevarte runer lyder:

sipbwagadin leubo

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

SCHRETZHEIM III, BAYRISCH SCHWABEN, TYSKLAND
Innskriften er på et ring-sverd datert til 500-tallet funnet i en mannsgrav 1894. Plasseringen er i Stadtund Hochstiftmuseum, Dillingen a.d. Donau.

Innskriften kan lyde:

gabar

eller

abar g

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

SCHWANGAU, BAYERN, TYSKLAND

Innskriften er på et sølvforgylt fibel datert til ca 600 og funnet i en kvinnegrav i 1981. Plasseringen er i Prähistorische Staatssammlung, München.

Innskriften lyder:

aebi

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

SOEST, WESTFALEN, TYSKLAND
Innskriften er på en brosje av gull datert til 500-tallet, funnet i en kvinnegrav i 1930. Plasseringen er i Soester Burgmuseum.

Innskriften lyder:

rada:daþa
gatano


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

STEINDORF, OBERBAYERN, TYSKLAND
Innskriften er på en sax datert til 500-tallet funnet i en mannsgrav i 1929. Plasseringen er i Prähistorische Staatssammlung, München.

Innskriften kan lyde:

huisi?ald

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WEIMAR I, THÜRINGEN, TYSKLAND
Innskriften er på et par sølvforgylte fibulaer datert til 500-tallet funnet i en kvinnegrav. Alle funn fra Weimarutgravningen (1895-1902) er plassert i Museum für Vor- und Frühgeschichte Charlottenburg, Berlin.

Innskriften på Weimar I lyder:

haribrig liub leob

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WEIMAR II, THÜRINGEN, TYSKLAND
Innskriften er på et par sølvforgylte fibulaer datert til 500-tallet funnet i en kvinnegrav. Alle funn fra Weimarutgravningen (1895-1902) er plassert i Museum für Vor- und Frühgeschichte Charlottenburg, Berlin.

Innskriften på Weimar II lyder:

sigibl/ad hiba bubo

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WEIMAR III, THÜRINGEN, TYSKLAND
Innskriften er på er beltespenne av bronse datert til 500-tallet funnet i en kvinnegrav. Alle funn fra Weimarutgravningen (1895-1902) er plassert i Museum für Vor- und Frühgeschichte Charlottenburg, Berlin.

Innskriften lyder:

ida:bigina:hahwar:
:awimund:isd:??eo??
iduni

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WEIMAR IV, THÜRINGEN, TYSKLAND
Innskrigten er på en ravperle datert til 500-tallet. Perlen er i dag tapt. Fra samme utgravning som Weimar I, II og III.

Innskriften er lest etter foto og lyder:

:pbiuw:ida:?e??a:hahwar

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WEINGARTEN I, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvforgylt fibula datert til 500-tallet funnet i en kvinnegrav i 1995. Plasseringen er sammen med andre runeobjekter fra Weingarten i Alamannen-Museum "Das Kornhaus", Weingarten.

Innskriften lyder:

? feha:writ: ia

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WEINGARTEN II, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvforgylt fibula datert til 500-tallet funnet i en kvinnegrav. Plasseringen er sammen med andre runeobjekter fra Weingarten i Alamannen-Museum "Das Kornhaus", Weingarten.

Innskriften lyder:

dado

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WURMLINGEN, BADEN-WURTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på spydhode av jern datert til ca 600. Plasseringen er på Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart.

Innskriften lyder:

dorih

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

GOMADINGEN, KREIS REUTLINGEN, BADEN-WÜRTTENBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvbrosje datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

iglug

eller

iglun

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

IGLING-UNTERIGLING, BAVARIA, TYSKLAND
Innskriften er på en fbula datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

arun(rgd)d

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

KIRVHHEIM-TEK II, BADEN-WÜRTTENBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvbrosje datert til 500-tallet funnet i en kvinnegrav i 1970.

Innskriften lyder:

arugis

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

LAUCHHEIM I, OST-ALB-KREIS, BADEN-WÜRTTENBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvfibula av såkalt nordisk type og er datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

aonofada

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

LAUCHHEIM II, BADEN-WÜRTTEMBER, TYSKLAND
Innskriften er på en kam.

Innskriften lyder:

gdag

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

PFORZEN II, OST-ALLGÄU, BAVARIA, TYSKLAND
Innskriften er på en elfenbenring fra en bronseoenamental plate funnet i 1996 i en kvinnegrav fra ca 600.

Innskriften lyder:

gisali

]ne:aodliþ:urait:runa:


Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

PLEIDELSHEIM, BADEN-WÜRTTENBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en fibula funnet i en kvinnegrav datert til 500-tallet.

Den bevarte del av innskriften lyder:

inha

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1999 side 15

MERTINGEN, BAVARIA, TYSKLAND
Innskriften er på en fibula funnet i en kvinnegrav funnet i 1969, men runene ble først opdaget i 1998.

Innskriften lyder:

ieok aun

eller

ieok arn

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

DISCHINGEN II, TYSKLAND

Innskriften er på en fibula datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

el/a

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

GRÄFELFING, TYSKLAND
Innskriften er på spatha, dvs. sverd, og er datert til 600-tallet.

Innskriften lyder:

d/m w

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HAILFINGEN I, TYSKLAND

Innskriften er på en sax og er datert til 600-tallet.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HAILFINGEN II, TYSKLAND
Innskriften er på en fibula datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

??daana/l

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HERBRECHTINGEN, TYSKLAND
Innskriften er på en fibula datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

fþae

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HOHENSTADT, TYSKLAND
Innskriften er på en fibula datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

u g/n n d/m h (ah?) j ugn/a ll

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

KALTBRUNN, nær KONSTANZ, TYSKLAND
Innskriften er på en gjenstand av bronse.

Innskriften lyder:

Runeliknende tegn.

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

MÜNCHEN-AUBING II, TYSKLAND
Innskriften er på en fibula og er datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

bd

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

MÜNCHEN-AUBING III, TYSKLAND
Innskriften er på en brosje med ukjent datering.

Innskriften lyder:

nm?u/k

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

PEIGEN, TYSKLAND
Innskriften er på en brosje datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

eh---udo fh h

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

TANHEIM, HINGE, TYSKLAND
Innskriften er fra ukjent dato.

Innskriften lyder:

??dui

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

TROSSINGEN I, TYSKLAND
Innskriften er på en fibula datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

fl/a

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

TROSSINGEN II, TYSKLAND
Innskriften er på en sølvforgylt stropp-ende datert til 500-tallet.

Innsmaisdi(?)
hj/g

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

WEINGARTEN III, TYSKLAND
Innskriften ner på en ravperle datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

NORDENDORF FIBULA, AUGSBURG, BAYERN, TYSKLAND
Nordendorfspendet eller Nordendorf fibulaen ble funnet i nærheden af Augsburg i Bayern, Tyskland, og har en runeinnskrift som er dateret til ca. 600–650 e.Kr. Innskriften inneholder gudenavnen som Wodan (Odin), alamannernes øverste gud, og Donar (Thor), tordenguden.

Innskriften lyder:

logaþorewodanwigiþonar

Logaþore Wodan Wigiþonar

Litteratur:
¤ The Nordendorf Inscription, Tyskland
¤ Wikipedia

DAHMSDORF-MÜNCHEBERG, TYSKLAND
Spydhodet Dahmsdorf-Müncheberg-spydet er risset med de eldre runer og ble funnet i Dahmsdorf-Müncheberg, i Brandenburg mellom Berlin og Oder-floden.

Innskriften lyder:

ranja

??

Litteratur:
¤ The spearhead from Dahmsdorf (Müncheberg)


DIESHINGEN, TYSKLAND

Innskriften lyder:

el/a

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003


IESHINGEN, GRÄFELFING, TYSKLAND

Innskriften lyder:

d/m w

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003


HAILFINGEN I, TYSKLAND

Innskriften lyder:

??

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HAILFINGEN II, TYSKLAND

Innskriften lyder:

??daanna/l

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HERBRECHTINGEN, TYSKLAND

Innskriften lyder:

fþae

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

HOHENSTADT, TYSKLAND

Innskriften lyder:

u g/n n d/m h (ah?) j ugn/a ll

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

MÜNCEN-AUBING II, TYSKLAND

Innskriften lyder:

bd"

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

MÜNCEN-AUBING III, TYSKLAND

Innskriften lyder:

nmu/k?"

Litteratur:
¤ Tineke Looijenga, Tekst and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions, 2003

RUNEINNSKRIFT FUNNET VED STETTEN, DANEVIRKET, TYSKLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1990 side 6f

WREMEN, LANDKREIS CUXHAVEN, TYSKLAND
Innskriften er på en gjenstand av tre datert til 400-tallet.

Innskriften lyder:

iþaksu gl alle mask

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1994 side 14ff

OSTERRÖNFELD, KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE, SCHLEWIG-HOLSTEIN, TYSKLAND
Innskriften er på et et skår av en gjenstand av keramik.

Innskriften lyder: r-a

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1994 side 16

HÜFINGEN, SCHWARZWALD, BAAR-KREIS, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
To brakteater med runeinnskrift datert til 550-570.

Innskriften den ene lyder:

ota

Innskriften den andre lyder:

alu

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1997 side 18

LAUCHHEIM, OST-ALB-KREIS, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en fibel av sølv, og er datert til 500-tallet.

Innskriften lyder:

aonofada

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1997 side 19

PFORZEN, LANDKREIS OST-ALLGÄU, BAYERN, TYSKLAND
Innskriften er på en innfatningsring av elfenben og datert til 600-tallet.

Innskriften lyder:

gisali
-ne:aodliþ:urait:runa:


Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1997 side 19

LAUCHHEIM, OST-ALB-KREIS, BADEN-WÜRTTEMBERG, TYSKLAND
Innskriften er på en kam datert til midten av 500-tallet.

Innskriften lyder:

?dag

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1998 side 16

IGLING-UNTERIGLING, LANDSBERG AM LECH, TYSKLAND
Innskriften er på en fibel

Innskriften lyder:

aunrgd

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1998 side 17

ASCHHEIM, BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE, MÜNCHEN, TYSKLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2001 side 11

MAISACH, BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE, MÜNCHEN, TYSKLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2002 side 12

DITTIGHEIM, WÜRTTEMBERGISHES LANDESMUSEUM, STUTTGART, TYSKLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2002 side 13

KIRCHHEIM, WÜRTTEMBERGISHES LANDESMUSEUM, STUTTGART, TYSKLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2002 side 14

BAD KROZINGEN, LANDESDENKMALAMT BADEN-WÜETTEMBERG, FREIBURG, TYSKLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2002 side 14

ASCHHEIM, BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE, MÜNCHEN, TYSKLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2003 side 11

ASCHHEIM, BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE, MÜNCHEN, TYSKLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2003 side 12

ERPFTING, TYSKLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2003 side 13ff

HÜFINGEN, MUSEUM FÜR UR- UND FRÜHGESCHICHTE, FREIBURG, TYSKLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2004 side 11

RINDERMETATARSUS, SAMMLUNG BOY ERICHSEN, NORDSTRAND, TYSKLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2004 side 12
Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.Futharker.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Danske.runeinnskrifter.V.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Andre.Vesterhavøysruner.| |.Anglosaksiske.Futhorker.| |.Østerledsruner.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus, Danmark 2019


Referanser - Kildelitteratur


Opdateret d. 2.11.2019