HELLERISTNINGER
ROCK CARVING (halristinger)


Halristinger From Norway <-- Halristinger From Sweden --> Halristinger From Denmark

 

Vitlycke, Tanum, Bohuslän, Sweden
Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum

Vitlykke, Tanum
Torp, Bohuslän, Sweden
Torp, Bohuslän

Torp, Bohuslän

Torp, Bohuslän
Collection of details from different geography in Bohuslän, Sweden
Collection of details from Bohuslen
Collection of details from Bohuslen
Collection of details from Bohuslen
Collection of details from Bohuslen
Collection of details from Bohuslen

 • Litsleby, Bohuslän, Sweden  Halristinger from different geography in Sweden
  Frännarp, Skåne
 • Bredaör, Kivik, Skåne
 • Järrestad, Skåne
  Järrestad, Skåne, Fornvännen 1984
 • Glösa, Jämtland
 • Hägvide, Gotland
 • Härstad, Småland
 • Utrike, Småland
 • Klintastenen, Smedby, Öland
 • Möckleryd, Blekinge
 • Nämforsen, Ångermanland
 • Ruändan, Norrland
 • Tuna, Uppland
 • Boglösa, Upland
 • Bilde av hellemalingen i Tumlehed (Foto: Sandal).  Litteratur:
  ¤ Gotlands första kända hällristning, vid Hägvide i Lärbro sn, F. Nordin, Forvännen 1911, side 144..
  ¤ Notiser om hällristningar i södra delen av Göteborgs och Bohus län, Gustaf Hallström, Forvännen 1917.
  ¤ En ristning på lös skifferplatta.Sätra by, Ovansjö socken, Gästrikland, Hanna Rydh
  ¤ En hällristning vid Berga-Tuna i Södermanland jämte några allmänna synpunkter på hällristningsproblemen, Bror Schnittger, Fornvännen 1922
  ¤ Brandskogs-skeppet. Vår bronsålders märkligaste skeppsbild, Arthur Norden, Fornvännen 1925
  ¤ Hällristningen vid Slagsta i Botkyrka, Södermanland, Ake Hyenstrand, Fornvännen 1972 side 35
  ¤ Nöbbelöv, Östra Broby socken og Hjärsås, Hjärsås socken. Två nyfunna hällristningar i Skåne, Fornvännen 1974 side 132.
  ¤ Glösaristningene i et norsk perspektiv Kontakter mellom Jämtland og Trøndelag? Av Kalle Sognnes, Fornvännen 2010.
  ¤ Nyupptäckta hällmålningar i Jämtland och Härjedalen - bevarande, dokumentation och tillgänglighet. Av Kjell-Ake Aronsson och Ewa Ljungdahl, Fornvännen 2000.
  ¤ Fornvännen 1907: Hallström, Gustaf,. Nordskandinaviska hällristningar. 1. De svenska ristningarna..
  ¤ Fornvännen 1908: 0. Hallström, Nordskandinaviska hallristningar, 2.1.De norska ristningarna.
  ¤ Förlorad, funnen och försvunnen – en notis om den alltjämt saknade häll nr 1 från Bredarör på Kivik, Joakim Goldhahn, Fornvännen 2000 side 169.
  ¤ Raka eller böjda ben? Om variation bland älgarna på Nämforsens hällristningar, Ylva Sjöstrand, Fornvännen 2010 side 9.
  ¤ Oversikt over helleristninger i Norden
  ¤ Lene Melheim, Bondens bilder


   

  Diverse litteratur:
  ¤ Oversikt over helleristninger i Norden
  ¤ Halristinger From Norway
  ¤ Halristinger From Sweden
  ¤ Halristinger From Denmark
  ¤ Glösaristningene i et norsk perspektiv Kontakter mellom Jämtland og Trøndelag? Av Kalle Sognnes, Forvännen 2010.
  ¤ Fornvännen 1907: Hallström, Gustaf,. Nordskandinaviska hällristningar. 1. De svenska ristningarna..
  ¤ Fornvännen 1908: 0. Hallström, Nordskandinaviska hallristningar, 2.1.De norska ristningarna.
  ¤ Lene Melheim, Bondens bilder
  ¤ Povl Simonsen: Fortidsminner nord for Polarsirkelen. 1970.
  ¤ Eva og Per Fett: Sydvestnorske helleristninger. Rogaland og Lista. Stavanger 1941.
  ¤ Anders Hagen: Bergkunst. Jegerfolkets helleristninger i norsk steinalder. Oslo 1976.
  ¤ Andres Hagen: Bilder i Berg. Helleristninger i Norge. Oslo 1976.
  ¤ Anders Hagen: Helleristningar i Noreg. Oslo 1990.
  ¤ Knut Helskog: Helleristningene i Alta. Spor etter ritualer og dagligliv i Finnmarks forhistorie. Alta 1988
  ¤ Arvid Sveen: Helleristninger. Jiepmaluokta Hjemmeluft, Alta. Alta 1996
  ¤ R. Broby Johansen: Oldnordiske stenbilleder. Danmark 1979.
  ¤ Sverre Marstrander: Østfolds jordbruksristninger. Oslo 1963.
  ¤ E.S. Englestad: Østnorske ristninger og malerier. Oslo 1934.
  ¤ P.V. Glob: Helleristninger i Danmark. Aarhus 1976.
  ¤ Janson, Lundberg & Bertilson: Hällristningar och Hällmålingar i Sverige. Stockholm 1989.
  ¤ Bohuslän Museum: Hällristnings resan. 1996. ISBN 91-7686-158-9
  ¤ Arkeologisk museum i Stavanger: Øks & Aks. Talende berg. Tause berg. ISBN 82-7760-028-3
  ¤ Øya som gudane elskar. Levende fortid - fører til helleristningsfeltet på Austre Åmøy. AmS-småtrykk 18, 1987. ISBN 82-90215-67-3
  ¤ Åkerbruksriter och hällristningar, Axel W. Persson, Forvännen 1930
  ¤ Böra runstenar och hällristningar uppmålas?, Gustav Hallström, Forvännen 1931
  ¤ En "hällristning" pa ön Män?, Arthur Norden, Forvännen 1932 side 118.
  ¤ KÅrstadristningens skeppstyp, Arthur Norden, Forvännen 1933 side 77.
  ¤ Sliprännornas och skålgroparnas problem, Arthur Norden, Forvännen 1942 side 81.
  ¤ Problem med schamanistiska tolkningar av de nordfennoskandiska hällbilderna, Helena Günther, Forvännen 2009 side 17.
  ¤ Lene Melheim, Bondens bilder
  ¤ Gotlands första kända hällristning, vid Hägvide i Lärbro sn, F. Nordin, Forvännen 1911, side 144..
  ¤ Notiser om hällristningar i södra delen av Göteborgs och Bohus län, Gustaf Hallström, Forvännen 1917.
  ¤ En ristning på lös skifferplatta.Sätra by, Ovansjö socken, Gästrikland, Hanna Rydh
  ¤ En hällristning vid Berga-Tuna i Södermanland jämte några allmänna synpunkter på hällristningsproblemen, Bror Schnittger, Fornvännen 1922
  ¤ Brandskogs-skeppet. Vår bronsålders märkligaste skeppsbild, Arthur Norden, Fornvännen 1925
  ¤ Hällristningen vid Slagsta i Botkyrka, Södermanland, Ake Hyenstrand, Fornvännen 1972 side 35
  ¤ Nöbbelöv, Östra Broby socken og Hjärsås, Hjärsås socken. Två nyfunna hällristningar i Skåne, Fornvännen 1974 side 132.
  ¤ Glösaristningene i et norsk perspektiv Kontakter mellom Jämtland og Trøndelag? Av Kalle Sognnes, Fornvännen 2010.
  ¤ Nyupptäckta hällmålningar i Jämtland och Härjedalen - bevarande, dokumentation och tillgänglighet. Av Kjell-Ake Aronsson och Ewa Ljungdahl, Fornvännen 2000.
  ¤ Fornvännen 1907: Hallström, Gustaf,. Nordskandinaviska hällristningar. 1. De svenska ristningarna..
  ¤ Fornvännen 1908: 0. Hallström, Nordskandinaviska hallristningar, 2.1.De norska ristningarna.
  ¤ Förlorad, funnen och försvunnen – en notis om den alltjämt saknade häll nr 1 från Bredarör på Kivik, Joakim Goldhahn, Fornvännen 2000 side 169.
  ¤ Raka eller böjda ben? Om variation bland älgarna på Nämforsens hällristningar, Ylva Sjöstrand, Fornvännen 2010 side 9.
  ¤ Lene Melheim, Bondens bilder
  ¤ Fornvännen 1907: O. Hallström, Nordskandinaviska hallristningar.
  ¤ Fornvännen 1908: Märta Leijonhufvud, Nyupptäckt Hällristning på Kinnekulle.
  ¤ Fornvännen 1914: Sune Lindqvist, Ramsundsbron vid Sigurdsristningen och en storbondesläkt från missionstiden.
  ¤ Fornvännen 1930: Persson, Axel W. Åkerbruksriter och hällristningar.
  ¤ Fornvännen 1908: 0.Hallström, De Norska Ristningarna del 1.
  ¤ Fornvännen 1909: 0.Hallström, De Norska Ristningarna del 2.
  ¤ Fornvännen 1909: 0.Hallström, en nyupptäckt hällmålning i Nord-Møre og Romsdal.

  Halristinger From Norway <-- Halristinger From Sweden --> Halristinger From Denmark  Back to the English Index-page

  Hurtiglinker til de andre kapitlene :
  |.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|

  Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

  Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus 2005

  Referanser - Kildelitteratur

  Opdateret d. 4.4.2020