RUNEINNSKRIFTER FRA NÄRKE


Sverige
Photo: http://www.travelforum.se/

NÄ 1 - VIBY K:A, VIBY SN, HALLSBERG, GRIMSTENS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på to fragmenter av en runesten av grå sandsten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i våpenhuset og i sakristiet.

Innskriften lyder:

... ...ftiR · ...[o]þuri[ni--a]

... [æ]ftir ...

Norsk: "... etter ... ...".

English: "... in memory of ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 15), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0..
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Tidligere signum: L 1039
¤ Fornlevningsnr.: 2268 (Viby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

NÄ 2 - VÄLA, VIBY SN, HALLSBERG, GRIMSTENS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en fingerring av gull, og er datert til 1200-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (17961).

Innskriften lyder:

blæsar se sa er mik ber kui

Blezaðr se sa er mik berr, Gyi(?).

Norsk: "Velsignet den som bærer meg, Gyi(?).".

Engelsk: "That one may be blessed who wears me, Gýi(?)."


eller etter Evert Sandberger (2003):


blæsar sesa er mik ber kui

Blezar sesa(?) er mik berr Guð.

Norsk: "Gud velsigne den som bærer meg".

Engelsk: "God blesses the one who wears me."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 15), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0..
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Evert Sandberger, Viby-ringens välsignelse. En guldring med runinskrift. I: Riseberga rediviva IV, Örebro s. 85-106.
¤ Statens historiska museum, Stockholm (17961)
¤ Fornlevningsnr.: 2268 (Viby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

NÄ 3 - FRÖSVI, EDSBERGS SN, LEKEBERG, EDSBERGS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av blågrå granitt, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

... ...ubl : þausi : i... ...

... [k]umbl þausi æ[ftiR] ..

Norsk: "... dette minnesmerke etter ...".

English: "... these monuments in memory of ..."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 15), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0..
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2219 (Edsberg)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

NÄ 4 - RISEBERGA KLOSTER, EDSBERGS SN, EDSBERGS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en fragment av en gravkiste av grå sandsten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Örebro läns museum (6223).

Innskriften lyder:

... ...t × reisa × merki × iftiR × faþu... ...

... [le]t ræisa mærki æftiR faðu[r] ...

Norsk: "... lot reise merke etter (sin) far ...".

English: "... had the landmark raised in memory of (his) father ..."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 15), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0..
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2219 (Edsberg)
¤ Örebro läns museum (6223).
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

NÄ 5 - RISEBERGA KLOSTER, EDSBERGS SN, EDSBERGS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en gavelsten til gravkiste av sandsten, og er datert til vikingtid. Stenen er rent ornamental. Plasseringen er i Örebro läns museum (6222).

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 15), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0..
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Örebro läns museum (6222).
¤ Fornlevningsnr.: 2219 (Edsberg)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

NÄ 6 - RISEBERGA KLOSTER, EDSBERGS SN, EDSBERGS HD, NÄRKE

Fragmentet av en gravhelle av grå sandsten, er rent ornamental, og er datert til vikingtid. Hører muligvis sammen med NÄ 7. Plasseringen er i Örebro läns museum

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 15), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0..
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2219 (Edsberg)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

NÄ 7 - RISEBERGA KLOSTER, EDSBERGS SN, EDSBERGS HD, NÄRKE

Fragmentet av en gravhelle(?) er rent ornamental, og er datert til vikingtid. Hører muligvis sammen med NÄ 6.

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 15), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0..
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2219 (Edsberg)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

NÄ 8 - VÄSBY, KRÄCKLINGE SN, HARDEMO HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en runesten av gulrød sandsten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i vestre bogårdsmuren ved Kräcklinge k:a.

Innskriften lyder:

...nu + etu(r)kn + kn...i + rstui + sitn + -... ... + ... ...--busn... ...--... ...ku...rsau ×

... ... ... reistu stein ... ... ... ... ... ...

Norsk: "... ... reiste stenen ... ... ... ... ...".

English: "... ... raised the stone ... ... ... ... ... ..."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 15), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0..
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2243 (Kräcklinge)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

NÄ 9 - VESTA, KUMLA SN, KUMLA HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en runesten av grå sandsten, og er datert til vikingtid. Runeristeren er antakelig den samme som har gjort NÄ 12.

Innskriften lyder:

k...-- · riþi : stin : þna : eftR : erbrn : -(u)...- : s(i)n :

... ræisþi stæin þenna æftiR Ærnbiorn, [b]o[nda] sinn.

Norsk: "... reiste denne sten etter Ernbjørn, sin mann".

English: "... raised this stone in memory of Ernbjôrn, his/her husbandman."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 15), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0..
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1036
¤ Fornlevningsnr.: 2244 (Kumla)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

NÄ 10 - MARIEDAMM, LERBÄCKS SN, KUMLA HD, NÄRKE

Innskriften er stemplet i en brakteat (C-type) av gull, og er datert til ca 450-550. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (12.762). Brakteaten har samme stempel som Vadstenabrateaten (ÖG 178). Teksten er sannsynlig rekonstrueret utifra Vadstenabrateaten, ettersom Nä 10 tydligvis er slått på et for lite blekk, hvor halvparten av runene er forsvunnet.

Innskriften lyder:

· tuwa tuwa · fuþarkgw : hnijïpzs : tbemlñod

"Tuwa, tuwa fuþarkgw hnijïpzs tbemlñod

Norsk: "Slep Slep fuþarkgw hnijïpzs tbemlñod".

Engelsk: "Tow, tow. fuþarkgw hnijïpzs tbemlñod"

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 15), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0..
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativt signum Ög 178B
¤ Fornlevningsnr.: 2247 (Lerbäck)
¤ Statens historiska museum, Stockholm (12762)
¤ Ekstern link: digi20.digitale-sammlungen.de.

NÄ 11 - TÄLJE BRO, ODENSBACKEN, ASKERS SN, ASKERS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en runesten av blågrå granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i ved Hummelsta, Stora Mellösa sn.

Innskriften lyder:

: biorn : auk : keiruatr : letu : resa : sten : þensa : eftiR :: eibiurn : faþur : sin : kuþ : hialbi selu : hans :

Biorn ok GæiRhvatr letu ræisa stæin þennsa æftiR Æibiorn, faður sinn. Guð hialpi selu hans.

Norsk: "Bjørn og Geirvarr lot denne sten reise etter Eidbjørn, sin far. Gud hjelpe sjelen hans".

English: "Bjôrn and Geirhvatr had this stone raised in memory of Eibjôrn, their father. May God help his soul."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 15), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0..
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Tidligere signum: L 1034
¤ Fornlevningsnr.: 2214 (Asker)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A Lundberg
NÄ 12 - STORA MELLÖSA K:A, STORA MELLÖSA SN, ASKERS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en runesten av rødaktig granitt, og er datert til vikingtid. Runeristeren er antakelig den samme som har gjort NÄ 9.

Innskriften lyder:

: ika : let : rietR : eftR : asl : s-ukn : sin :

Inga let retta æftiR Asl/Ôsl, s[t]yksun/s[t]yka sinn.

Norsk: "Inga lot reise (stenen) etter Ásl/Ôsl, sin stesønn".

English: "Inga had (the stone) erected in memory of Ásl/Ôsl, her stepson."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 15), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0..
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1031
¤ Henrik Williams, Runsvenska namnproblem 2. Det runsvenska mansnamnet Øysl (?) och det fornsvenska Asle. I: SAS 12. 1994 side 5-31.
¤ Henrik Williams, Runstenen vid Stora Mellösa kyrka i Närke (Nä 12). I: Språk och lag. En vänskrift till Per-Axel Wiktorsson på 70-årsdagen 16 mars 2007. Red. Johnny Hagberg, Skara, side 11-20.
¤ Fornlevningsnr.: 2262 (Stora Mellösa)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

NÄ 13 - STORA MELLÖSA K:A, STORA MELLÖSA SN, ASKERS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på to fragmenter av en gravhelle av grå kalksten, og er datert til ca 1100. Et fragment innmuret i våpenhusets østre vegg, et i en materialbod ved våpenhuset.

Innskriften lyder:

sbialbuþi : l... ... auk : ...

Spjallboði l[ét] ... ok ...

Norsk: "Spjallboði lot ... og ...".

English: "Spjallboði had ... and ..."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 15), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0..
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2262 (Stora Mellösa)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

NÄ 14 - BÄRSTA, RÖNNEBERGA, STORA MELLÖSA SN, ASKERS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en runesten av grårød gneisgranitt med kvartsinnslag, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

: uibug : risti : sitin : efitr : -(u)in : sun : sin : auk :: rikui :

Viborg ræisti stæin æftiR [S]væin, sun sinn ok Rikvi.

Norsk: "Viboerg reiste sten etter Svein, sin sønn og Rikvi (også reiste stenen)".

English: "Vébjôrg raised the stone in memory of Sveinn, her son, and Ríkvé (also raised).".

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 15), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0..
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Fornlevningsnr.: 2262 (Stora Mellösa)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A Lundberg
NÄ 15 - ÅSBY, STORA MELLÖSA SN, ASKERS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en jordfast stenblokk av granitt, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

anuatr : let : hika : sten : þana : eftR : bul(i) : --þur : --n : han : uaþ : tuþ : i : uinyu : þ- : f-... ...(u)biu a-s-uar :

Anundr/Arnhvatr let haggva stæin þenna æftiR Bolla/Bola, [fa]ður [si]nn. Hann varð dauðr i Vinøyu ... ... ... "a-s-uar".

Norsk: "Ônundr/Arnhvatr lot hogge denne sten etter Bolli/Bóli, sin far. Han døde i Viney ... ... ... ".

English: "Ônundr/Arnhvatr had this stone cut in memory of Bolli/Bóli, his father. He died in Víney ... ... ..."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 15), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0..
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1033
¤ Om tolkningen av anuatr: Henrik Williams, Runstenen vid Stora Mellösa kyrka i Närke (Nä 12). I: Språk och lag. En vänskrift till Per-Axel Wiktorsson på 70-årsdagen 16 mars 2007. Red. Johnny Hagberg, Skara, 2007 side 17f.
¤ Fornlevningsnr.: 2262 (Stora Mellösa)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

NÄ 16 - ORMESTA, HAGEBORG, ALMBY SN, ÖREBRO HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av grå sandsten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Örebro läns museum (7561).

Innskriften lyder:

...li : lit : resa : eftiR : f...

... lét reisa eptir ...

Norsk: "... lot reise etter ....".

English: "... had ... raised in memory of ..."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2272 (Örebro)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Örebro läns museum (7561).

NÄ 17 - ORMESTA HAGEBORG, ALMBY SN, ÖREBRO HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en runesten av grårød sandsten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Örebro läns museum (9270).

???

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Fornlevningsnr.: 2272 (Örebro)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Örebro läns museum (9270)

NÄ 18 - KUMLA BY, HOVSTA SN, ÖREBRO HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av finkornet granitt, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Örebro läns museum (430).

Innskriften er ristet på en

... ...--n : froknan : tre... ... hulmi : sun : hans : ... ...y...

... [si]nn, frøknan dræ[ng] ... Holmi, sun hans ... ....

Norsk: "... sin ... (en) modig bra mann ... Holmi, hans sønn ... ...".

English: "... his ... (a) brave valiant man ... Holmi, his son ... ...."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2236 (Hovsta)
¤ Örebro läns museum (430).

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

NÄ 19 - TÄBY K:A, TÄBY SN, ÖREBRO HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en runesten av blågrå strimmig gneis, og er datert til middelalderen. Stenen er innmuret i sakristiets yttermur.

???

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1037
¤ Fornlevningsnr.: 2267 (Täby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

NÄ 20 - GRANHAMMARSKIRKEN, VINTROSA SN, ÖREBRO HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en gravhelle av grå sandsten, og er datert til sist på 1100-tallet. Plasseringen er i Örebro läns museum (nr. 20879).

Innskriften lyder:

...-ra...-a...-------... l...(t) gæra sten ifir sif- ... auiþr r(i)st ru...ur guþ gæti ant -... sa(l) ...-...

... l[e]t gæra stæin yfiR Sef[a](?). Aviðr(?) ræist ru[n]aR. Guð gæti and [ok] sal [hans].

Norsk: "... lot gjøre sten over Sefi(?). Aviðr(?) ristet runer. Gud beskytte hans sjel".

English: "... had then stone made over Sefi(?). Áviðr(?) carved the runes. May God protect his spirit and soul."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Örebro läns museum (nr. 20879)
¤ Fornlevningsnr.: 2270 (Vintrosa)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

NÄ 21 - GLANSHAMMARS K:A, GLANSHAMMARS SN, GLANSHAMMARS HD, NÄRKE

Stenen, som består av et fragment av en gravhelle av lys kalksten, er rent ornamental og er datert til siste del av 1000-tallet. Plasseringen er i Örebro läns museum (5556).

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2225 (Glanshammar)
¤ Örebro läns museum (5556).

NÄ 22 - GLANSHAMMARS K:A, GLANSHAMMARS SN, GLANSHAMMARS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle av kalksten, og er datert til siste del av 1000-tallet. Plasseringen er i Örebro läns museum (4911).

Innskriften lyder:

...(n)r-...

???

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Örebro läns museum (4911).

NÄ 23 - GLANSHAMMARS K:A, GLANSHAMMARS SN, GLANSHAMMARS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en runesten av leptit, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

: sihrikr : lit : resa : sten : eftiR : reþbu-n : sun sin : trek : nutan : auk : utr : a-- frysten :

SigrikR let ræisa stæin æftiR Ræiðubo[i]n(?), sun sinn, dræng nytan, ok Uddr o[k] Frøystæinn.

Norsk: "Sigrik lot reise sten etter Reiðubúinn(?), sin sønn ".

English: "Sigríkr had the stone raised in memory of Reiðubúinn(?), his son, en dugelig bra dreng, og Oddr og Freysteinn (også reiste stenen)."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen årg. 1978, side 221.
¤ Fornlevningsnr.: 2225 (Glanshammar)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

NÄ 24 - GLANSHAMMARS K:A, GLANSHAMMARS SN, GLANSHAMMARS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en planke av ek, og er datert til middelalderen. Innskriften er innmuret i tårnets tredje etage.

Innskriften lyder:

tiu i

???

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Fornlevningsnr.: 2225 (Glanshammar)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
NÄ 25 - GLANSHAMMARS K:A, GLANSHAMMARS SN, GLANSHAMMARS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[...ur iuh : iuna : -...]

... hiogg(?) runaR(?) ...

Norsk: "... hogg(?) runene ..."

English: "... cut(?) the runes(?)..."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1026
¤ Fornlevningsnr.: 2225 (Glanshammar)

NÄ 26 - GLANSHAMMARS K:A, GLANSHAMMARS SN, GLANSHAMMARS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en runesten av svort glimmerrik granitt, og er datert til vikingtid. Stenen er innmuret i vestre gavel. Runeristeren er den samme som har gjort NÄ 27 og NÄ 32. Plasseringen er i Stenen er innmuret i vestre gaveln.

Innskriften lyder:

: þorkeR : auk : tu-...--a : --(t)u : kera : mer-- ...(i)R : bruna : faþur : sin : auk : moþur : sina : hulmu :

ÞorgæiRR ok ... [le]tu gæra mær[ki æft]iR Bruna, faður sinn, ok moður sina Holmu.

Norsk: "Torgeir og .. lot gjøre landemerket etter Bruna, sin far, og sin mor Holmu".

English: "Þorgeirr and ... had the landmark made in memory of Brúni, their father, and their mother Holma."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2225 (Glanshammar)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Tidligere signum: L 1029, L 1038

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

NÄ 27 - GLANSHAMMARS K:A, GLANSHAMMARS SN, GLANSHAMMARS HD, NÄRKE

Stenen, som er av sort glimmerrik granitt, er rent ornamental og er datert til vikingtid. Stenen kan ha vært parsten til NÄ 26. Plasseringen er i østre bogårdsmur.

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2225 (Glanshammar)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

NÄ 28 - GLANSHAMMARS K:A, GLANSHAMMARS SN, GLANSHAMMARS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[suen : let : rita : stin : eftir faþur : sin : kunuat · ...ta hrulauhar : kuþ : hialbi : sal : hans -þulfri]

Svæinn let retta stæin æftiR faður sinn Gunnhvat, [boan]da HroðlaugaR. Guð hialpi sal hans "-þulfri".

Norsk: "Svein æot reise stenen etter sin far Gunnhvat, Hróðlaugs husbonde. Gud hjelpe hans sjel. ... ".

English: "Sveinn had the stone erected in memory of his father Gunnhvatr, Hróðlaug's husbandman. May God help his soul. Igulfriðr(?)"

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1028
¤ Fornlevningsnr.: 2225 (Glanshammar)

NÄ 29 - APELBODA, GLANSHAMMARS SN, GLANSHAMMARS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en runesten av mørkegrå granitt, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

bofriþr : let resa eftir biurn : bruþur : si(n) : han uar farin fultrekila

Bofriðr/Botfriðr/Botfreðr let ræisa æftiR Biorn, broður sinn. Hann vaR farinn fulldrængila.

Norsk: "Bófríðr/Bótfríðr/Bótfreðr lot reise etter Bjørn, sin bror. Han var tappert bereist".

English: "Bófríðr/Bótfríðr/Bótfreðr had (the stone) raised in memory of Bjôrn, her/his brother. He had travelled valiantly."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2225 (Glanshammar)
¤ Lena Peterson, Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan. De ursprungligen starkt böjda namnen. Uppsala. (Anthroponymica Suecana 8.) 1981, side 21f
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

NÄ 30 - ÄVERSTA, GLANSHAMMARS SN, GLANSHAMMARS HD, NÄRKE


Bilde fra Svenska Kulturbilder.

Innskriften er ristet på tre fragmenter av en runesten av granitt, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

...sin · stih...
...(f)t... ...---... ...(m)
---... ...--...


???

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2225 (Glanshammar)
¤ Bildet fra Svenska Kulturbilder
¤ Bildet fra Svenska Kulturbilder
¤ Bildet fra Svenska Kulturbilder
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

NÄ 31 - S. LUNGER, GÖTLUNDA SN, GLANSHAMMARS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en runesten av rødgrå granitt, og er datert til vikingtid. Stenen har vært en del av en skipssettning. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

helgulfR : auk : keiRlifR : þeiR : kerþu : eftiR : sigmunt : bruþur sin

HælgulfR ok GæiRlæifR þæiR gærðu æftiR Sigmund, broður sinn.

Norsk: "Helgulf og Geirleif de gjorde etter Sigmund, sin bror".

English: "Helgulfr and Geirleifr, they made (the monument) in memory of Sigmundr, their brother."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1025
¤ Fornlevningsnr.: 2229 (Götlunda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

NÄ 32 - URVALLA, RUNEBERG, GÖTLUNDA SN, GLANSHAMMARS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en runesten av gråsvart glimmerrik granitt, og er datert til vikingtid. Runeristeren er antakelig den samme som har gjort NÄ 26 og NÄ 27. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

: ulfr : auk : anuntr :: titu : reisa : stein :
: eftiR : (h)(u)---... ...---ur : sin : boana : kunuR :


UlfR ok Anundr letu ræisa stæin æftiR Ho[lma]/Hu[lta, fað]ur sinn, boanda GunnuR.

Norsk: "Ulf og Andur lot reise sten etter Holma/Hulta, sin far. Gunnas mann".

English: " Ulfr and Ônundr had the stone raised §B in memory of Holmi/Holti, their father, Gunna's husbandman."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1024
¤ Fornlevningsnr.: 2229 (Götlunda)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

NÄ 33 - RINKABY K:A, RINKABY SN, GLANSHAMMARS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en døpefont av grågrønn urkalksten, og er datert til 1140-1175. Eieren er Statens historiska museum, Stockholm (3767), men den er deponeret i Örebro länsmuseum.

???

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2258 (Rinkaby)
¤ Statens historiska museum, Stockholm(3767), deponeret i Örebro länsmuseum

NÄ 34 - NASTA, RINKABY SN, GLANSHAMMARS HD, NÄRKE

Innskriften er ristet på en runesten av lysgrå granitt, og er datert til vikingtid. Inskriften har desverre delvis blitt hugget opp igjen på begynnelsen av 1800-tallet.

Innskriften lyder:

: þureiþ : lit : raisa : stein : eftir : lyþbyurn : sun sin : nutan :

Þorhæiðr let ræisa stæin æftiR Lyðbiorn, sun sinn nytan.

Norsk: "Torheid lot reise sten etter Lydbjørn, sin dyktige sønn".

English: "Þórheiðr had the stone raised in memory of Lyðbjôrn, her capable son."

Litteratur:
¤ Närkes runinskrifter (Nä 16 - NÄ 34), granskade och tolkade av Jansson, S.B.F. 1975, ISBN 91-7192-204-0
¤ Närkes runinskrifter (Nä 1 - NÄ 34), Plansjer
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Tidligere signum: B 768, L 1030
¤ Fornlevningsnr.: 2258 (Rinkaby)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

NÄ FBB1978;69 - GLANSHAMMARS KYRKA, GLANSHAMMARS SN, ÖREBRO, GLANSHAMMARS HD

Innskriften er på en gråblå kalksten som delevis er relieffhugget og er datert til vikingtiden. Den er innmuret i kappelets sydvestre hvelvkappe.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2225 (Glanshammar)

NÄ FV1979;234 - ÖREBRO (KV. BROMSGÅRDEN), ÖREBRO, NÄRKE

Innskriften er ristet på en laggskålsbunn, og er datert til 1300-tallet. P-runen har formen K.

Innskriften lyder:

sator
ar(æ)po
tænæt


sator arepo tenet

Inskriften inneholder tre av ordene i formelen "sator-arepo-tenet-opera-rotas", som er kjent som palindromen i "Faens firkant":

S A T O R
A R E P A
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Et annet og lignende palindrom er:

S A T A N
A D A M A
T A B A T
A M A D A
N A T A S

Norsk: "Sator arepo tenet opera rotas. ("Djevelens firkant" palindrom)".

English: "Sator, Arepo, Tenet" (= from the 'Devil's Square' palindrome: Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas).

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2272 (Örebro)
¤ Fornvännen 1979, side 234.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 70.

NÄ FV1979;236 - ÖREBRO (KV. BROMSGÅRDEN), ÖREBRO, NÄRKE

Innskriften er ristet på en knivslire av lær, og er datert til 1300-tallet.

Innskriften lyder:

ma^ria p(a)tær
patær


Maria. Pater(?). Pater(?)

Norsk: "Maria. Pater. Pater.".

English: "Mary. Father(?) Father(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1979, side 236
¤ Fornlevningsnr.: 2272 (Örebro)

NÄ FV1992;153 - ÖREBRO (TRYCKERIET 10), ÖREBRO, NÄRKE

Innskriften er ristet på et fragment av en laggskålsbunn, og er datert til 1200-1350.

Innskriften lyder:

--(m)--(o)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1992, side 153.
¤ Fornlevningsnr.: 2272 (Örebro)

NÄ NOR1995;18 - EKEBY KYRKA, EKEBY SN, KUMLA, SKÖLLERSTA HD

Innskriften som er datert til vikingtiden, er på et fragment av en gravhelle av kalksten i Eskilstunakistestil(?). Det er kors på begge sider.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornlevningsnr.: 2220 (Ekeby)
¤ Nytt om Runer 10, 1995
---- 000 ----


LITTERATUR TIL SVENSKE RUNEINNSKRIFTER


Johan Göransson, Bautil:
¤ "alle Svea ok Götha rikens runstenar, upreste ifrån verldenes år 2000 til Christi år 1000; för detta, efter glorvördigast i åminnelse konung Gustaf Adolfs ok konung Karl XI:tes befallning afritade ok til största delen : uti former inskurne; men nu, efter vår allernådigaste konung Fridrich I:stas befallning ok riksens högloflige ständers begäran, med några anmärkningar utgifne af Johan Göransson. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1750": Bautil del 1 - Bautil del 2 - Bautil del 3 - Bautil del 4 - Bautil del 5 - Bautil del 6 - Bautil del7 - Bautil del 8 - Bautil del 9


Sveriges Runinskrifter Bind I - XV

Sveriges Runinskrifter, Bind I: Ölands runinskrifter granskade och tolkade af Sven Söderberg och Erik Brate, 1900—1906
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 1, hefte 1 - Øland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 1, hefte 2 - Øland

Sveriges Runinskrifter, Bind II: Östergötlands runinskrifter granskade och tolkade av Erik Brate, 1911
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, plancher - Östergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, hefte 1 - Östergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, hefte 2, plancher - Östergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, hefte 2 - Östergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, hefte 3, plancher - Östergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, hefte 3 - Östergötland

Sveriges Runinskrifter, Bind III: Södermanlands runinskrifter granskade och tolkade av Erik Brate och Elias Wessen, 1924 — 1936
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 1, plancher 1 - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 1, Text 1 - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 1, Text 2 - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 2, plancher - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 3, plancher 1 - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 3, plancher 2 - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, plancher - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 1a, Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 1b - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 2a - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 2g - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 3a - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 3b - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 4 - Södermanland

Sveriges Runinskrifter, Bind IV: Smålands runinskrifter granskade och tolkade av Ragnar Einander, 1935 — 1961
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 1, plancher 1 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 1, Text 1 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 1, Text 2 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 2, plancher 1 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 2, Text 1 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 2, Text 2 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 1, Text 3 - Småland

Sveriges Runinskrifter, Bind V: Västergötlands runinskrifter granskade och tolkade av Hugo Jungner och Elisabeth Svärdström, 1940 - 1970
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 1, plancher - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 2, plancher - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 3, Text 1 - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 3, Text 2 - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 3, Text 3 - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 4, Text - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 5, Text 1 - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 5, Text 2 - Västergötland

Sveriges Runinskrifter, Bind VI: Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessen och Sven B. F. Jansson, 1940 — 1943
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, plancher 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, plancher 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 3 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 4 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 5 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 6 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 7 - Uppland

Sveriges Runinskrifter, Bind VII: Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessén och Sven B. F. Jansson, 1943 — 1946
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 1, plancher - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 2, plancher - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 2, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 2, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 3, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 3, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 3, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte, Text 3 - Uppland

Sveriges Runinskrifter, Bind VIII: Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessen och Sven B. F. Jansson, 1949-1951
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, hefte 1, planche - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, hefte2, planche - Uppland<
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, herfte 3, planche - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 3 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 4 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 5 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 6 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 7 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 8 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 9 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 10 - Uppland

Sveriges Runinskrifter, Bind IX: Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessén och Sven B. F. Jansson, 1953 — 1958
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 1, plancher - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 1, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 1, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 1, Text 3 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 1, Text 4 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 2, planvher - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 2, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 2, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 2, Text 3 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 3, plancher - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 3, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 3, Text 2 - Uppland

Sveriges Runinskrifter, Bind X: Kun i digital utgave
¤ Ekstern link: Wikipedia: (Volume X is under preparation, see (in Swedish) Upplands runinskrifter del 5, digital supplement.)

¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 1037 Tensta kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 132 Rinkeby, Danderyds sn (0.3) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 196 Vada kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 197 Vada kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 387 Sigtuna, vid S:t Olofs ruin (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 560 Malsta kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 982 Bredåker, Gamla Uppsala sn (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA322-326-2000 Eds kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA4753/75 Sigtuna, Klosterområdet (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA5735/59 Eds kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA5856/75 Bona, Munsö sn (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60A Eds kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60B Klockargården, Eds sn (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60C Eds kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60D Eds kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60E Klockargården, Eds sn (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60F(a) Klockargården, Eds sn (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60F(b) Eds kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60F(c) Eds kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1953;274 Skånela kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1971;212B Vada kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1971;213B Hammarby kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1973;198B Uppsala, Kv. Rådhuset 2–3 (0.3) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1990;42 Sigtuna, Kv. Trädgårdsmästaren 9–10 (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1992;167B Sigtuna, Kv. Urmakaren 1 (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1992;168A Sigtuna, Kv. Urmakaren 1 (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1992;168B Sigtuna, Kv. Urmakaren 1 (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv2012;59, Gamla Uppsala kyrka (0.3) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U-NOR199827A Spånga kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U THS30;83 Hagby, Täby sn (0.5) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA5733/59 Skånela kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA5735-59 Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA6263-56 Skånela - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60A Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60C Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60D Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60E Klockargaarden - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60F(a) Klockargaarden - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60F(b) Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60F(c) Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1971;212A Vada by, Vada sn (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U NOR1998;27A Spånga kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60B Klockargaarden - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 158 Löttinge, Täby sn (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 387 Sigtuna - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 1037 Tensta kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 556 Husby-Sjuhundra kyrka (0.1)) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 830 Furby, Giresta sn (0.4) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 830 Furby, U Fv1979;243A Husby-Sjuhundra kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 830 Furby, U 557 Prästgården, Husby-Sjuhundra sn (0.1)) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 830 Furby, U NOR1996;18F Kv. Kyrkolunden (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA2999/50 Skederids kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA3500/43 Stora Valla, Skepptuna sn (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U U ATA5734/59 Skånela kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 63 Spånga kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv2012;60 Vaksala kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 213 Vallentuna kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 216 Vallentuna kyrka (0.2)) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, Nytt runestensfunn 2017 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, Nytt runestensfunn 2017 - Uppland

Sveriges Runinskrifter, Bind XI: Gotlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson och Elias Wessen, 1962
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 11 del 1, Planscher - Gotland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 11 del 1 - Text 1, Gotlands
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 11 del 1 - Text 2 - Gotlands
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 11 del 2 - Text 3 - Gotlands

Sveriges Runinskrifter, Bind XII: Gotlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, Elias Wessén och Elisabeth Svärdström, 1978
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 12 del 1 - Planscher - Gotland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 12 del 2 - Text, Gotland
¤ Sveriges Runinskrifter Bind 12 del 2 - Planscher
¤ Sveriges Runinskrifter, Runinskrifter Bind 12 del 2 - Text 2 - Gotlands
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 12 del 2 - Text 3 - Gotland
¤ Sveriges Runinskrifter - Gotlands Runinskrifter Bind 12 del 2 - Text 4

Sveriges Runinskrifter, Bind XIII: Västmanlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B.F.Jansson, 1964
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 13, Planscher - Västmanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 13 - Text 1 - Västmanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 13 - Text 2 - Västmanland

Sveriges Runinskrifter, Bind XIV-1: Närkes runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, 1975
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:1, Planscher - Närke
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:1 - Text 1 - Närke
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:1 - Text 2 - Närke

Sveriges Runinskrifter, Bind XIV-2: Värmlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, 1978
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:2, Planscher - Värmland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:2 - Text 1 - Värmland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:2 - Text 2 - Värmland<

Sveriges Runinskrifter, Bind XV: Gästriklands runinskrifter runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, 1981
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 15, Planscher - Gästrikland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 15 - Text 1 - Gästrikland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 15 - Text 1 - Gästrikland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 15 - Text 1 - GästriklandAM 28 8vo Codex Runicus
¤ Håndskrift av den Skånske Lov skrevet med runer fra ca 1300

Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsøy.runer.| |.USSR.runer.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Annet.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2017


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 21.1.2022