ARILD HAUGES RUNER English text


Søk på Arild Hauges Runer: (Hjelp til å skrive Norrøne og skandinaviske bokstaver)

Om vikingtid, runer, førkristen tradisjon og folketro i Norden.

Ordet RUNER har flere betydninger: Skrifttegn, lærdom, skaldskap, mysterier, hemmelig kunnskap, fortrolig eller hviskende samtale, trolldomstegn og som norsk navn på en type finsk folkemusikkvers som man bl.a. finder i verseformen i Kallevalla.Om runer

 • Norske Runer
 • Danske Runer
 • Svenske Runer
 • Vesterledsruner
 • Østerledsruner
 • Runeinnskrifter fra Nord-, Mellom-, Vest- og Sydeuropa
 • Runenes historie


  Er runer bare et alfabet? Les hva skaldene sier:
  FRA SKALLAGRIMSSONS SAGA:

  Ei må den runer risse
  som ikke å råde dem maktes
  mangen mén det volder
  i mørke tegn at hildes


  FRA VERS 80 I HÅVAMÅL:

  Det får han røynt
  som om runer spør,-
  runer fra rådende makter,
  de som gjæve guder gjorde,
  og den mektige tul malte,-
  at det er tryggest å tie.

  Tro, sed og skikk
  Heimskr maðr var et negativt uttrykk vikingene brukte om en som bare satt hjemme og aldri var ute og reiste - en såkalt heimføding. I sagaene leser vi ofte om unge menn som ville ut i verden for å lære andre folks sed og skikk, før de etablerte seg i hjemlandet med kone og gård. Synet på hvor viktig det var å reise finner vi bl.a. også i Håvamål, der det blir sagt "hjemme er livet lett". I vers 18 sies det også at en må ut i verden for å lære: "Vidt omkring skal en komme blant folk, før en vet visst hva som skjules i sinnet hos den som vet å mestre sitt vett." (Sá einn veit er víða ratar ok hefr fjölð of farit, hverju geði stýrir gumna hverr, sá er vitandi er vits.) Enda tydeligere ser en hvor viktig det å reise er - i følge det norrøne språket - når en ser hvordan heimskr (= adjektiv utledet av substantivet heim) oversettes: Heimskr a. enfoldig (som en heimføding), dum, tosket, klein, dårlig, låk


  Historie

  En scene fra Uppsalablotet beskrevet i Jan Fridegårds roman "Tregudenes land", sier mye om vikingsamfunnet:
  Kongen
  (som var kristen) forsøkte å slippe å dyppe kvitsen (hlautkosten) i det gyldne karet (fylt med blod), han ba sine nærmeste menn gjøre det i stedet, men en voldsom knurring fra massen tvang ham til å fullføre sin urgamle plikt. De fremmede kjøpemennene, som hadde klart å trenge seg fram, så med undring at kongen bare var et lydig redskap for folket.
  Denne scenen har paralleller til to anledninger nevnt i Håkon den godes saga, hvor kong Håkon blir tvunget mot sin vilje til å delta i blotet av trønderske bønder.


  Håndverk

  Pre-vikingtidshistorie
  • Goterne
    Historikk om goterne. Runenes opphavsmenn?

  • Herulerne
    Historikk om herulerne. Et folk reisende i runer som bragte runene til Skandinavia?

  • Norske runeinnskrifter I
    Et utvalg norske runeinnskrifter som er eldre enn vikingtiden, sortert under innskrifter med de eldre runer, innskrifter fra overgangstiden mellom de eldre og yngre runer.

  • Folk i Europa
    Her er en bit av den europeiske historien som omhandler sølt blod, sorg og elendighet, men også storhet for de som i øyeblikket var de herskende over sitt midlertidige område - vist gjennom en alfabetisk oversikt over navngitte folkegrupper som var en del av denne urolige periode i europeisk historie. Og dette var før vikingene begynte med sine herjinger. Historisk kart over europeisk folkevandringstid.

  • Osloområdet i førkristen tid
    Et streiftog gjennom historien om Osloområdet fra 8300 f. Kr. og fram til bydannelsen. Om faste oldtidsminner innenfor Oslos bygrenser, som helleristninger, gravhauger, oldtidsveier, bygdeborger, runeinnskrift og lignende, og om hvordan du finner dem, samt beskrivelse av diverse løsfunn gjort i Oslo og en oversikt over aktuelle museer og severdigheter i Oslo. Alt sett fra et lokalt perspektiv.

  • Helleristninger i Norden
    Oversikt over hvor du finner helleristninger fra steinalder og bronsealder i Norden.

  • Helleristninger i berg og sten i Norge
    Fotografier fra helleristningsfelt i Norge.

  • Helleristninger i berg og sten i Sverige
    Fotografier fra helleristningsfelt i Sverige.

  • Helleristningssten i Danmark
    Fotografier av helleristningssten fra Danmark.

  • Høvdinger og konger i Norge
    Fra sagn og myter til historie. En presentasjon av høvdinger og konger som har styrt i Norge.

  • Solverv og kult
    Arkeo-astronomien, som vitenskapen kalles, har gitt oss nye synspunkter angående kult- og gravanlegg fra førkristen tid, men kan vi tro alt Arkeo-astronomien "beviser". Kan det være tilfelle at oldtidens folk i Norden har hatt astronomiske teknikker og observationssteder i lang tid før de behersket skrivekunsten? Finnes det vitnesbyrd om anlegg for forhistorisk astronomi anvendt til kultiske eller andre formål i Norden, som har blitt laget og plassert på en slik måte at de har en tilknytning solvervene?

  Vikingkultur i dag


  Museer i Skandinavia  Vikingmuseer i Tyskland  Annet om runer og vikinger
  Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi: